Talentnet: 25% doanh nghiệp không cắt giảm chi phí nhân sự dù khó khăn kéo dài vì COVID-19

Talentnet: 25% doanh nghiệp không cắt giảm chi phí nhân sự dù khó khăn kéo dài vì COVID-19

Nếu tình hình kinh doanh kéo dài do COVID-19, 75% doanh nghiệp sẽ cắt giảm chi phí nhân sự trong khi đó, 25% trả lời rằng không cắt giảm tài chính cho nguồn lực con người.

Công ty Talentnet, chuyên về tư vấn chiến lược và giải pháp nhân sự, vừa công bố Khảo sát nhanh về cách nhìn nhận và đối ứng của các doanh nghiệp trong bối cảnh COVID-19. Khảo sát tiến hành đối với 172 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề và tiến hành từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4/2020.

25% doanh nghiệp phản hồi sẽ không cắt giảm chi phí nhân sự dù COVID-19 kéo dài

Theo khảo sát của Talentnet, nếu tình hình kinh doanh tiếp tục gặp khó khăn vì COVID-19 thì 75% doanh nghiệp sẽ cắt giảm chi phí nhân sự, 25% còn lại không giảm tài chính dành cho nhân sự.

Báo cáo này cho biết, 54% công ty chọn trả lương theo thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng nếu doanh nghiệp cho người lao động ngừng việc tạm thời do không đủ khối lượng công việc. 19% công ty chọn trả 100% lương theo hợp đồng lao động hiện tại và yêu cầu nhân viên lấy phép năm những ngày không làm việc. 17% công ty có phương án khác kết hợp nhiều cách trên hoặc thương lượng theo từng trường hợp cụ thể. Còn lại 9% sẽ trả 100% lương theo hợp đồng lao động hiện tại và không trừ phép.

Mỗi ngành có mức độ cắt giảm nhân sự khác nhau. Chẳng hạn như ngành hàng tiêu dùng sẽ cắt giảm chủ yếu dưới 10% trong khi ngành sản xuất dự kiến có thể cắt giảm tới 20% đến 30%.

Làm gì để gắn kết nhân sự và đạt hiệu quả cao khi làm việc từ xa?

Trong thời gian dịch bệnh bùng phát, nhiều ngành nghề đã áp dụng làm việc tại nhà. Vậy làm sao để đạt hiệu quả cao và gắn kết nhân sự?

Theo Talentnet, 90% doanh nghiệp đã chọn các biện pháp sau để đạt hiệu quả khi làm việc từ xa.

Thứ nhất, báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần với chỉ tiêu cụ thể.

Thứ hai, ứng dụng các công cụ phần mềm để thường xuyên trò chuyện, họp hàng ngày/ hàng tuần giữa các bộ phận làm việc.

Thứ ba, quy định khung giờ làm việc chung cho toàn bộ nhân viên cam kết phải trực tuyến, và trả lời đồng nghiệp trong vòng một khoảng thời gian nhất định.

Thứ tư, quản lý/ giám sát trực tiếp, chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc quản lý và kết quả công việc của nhân viên.

Trong khi đó, 10% doanh nghiệp chọn cách gắn kết nối bằng bằng hình thức tăng cường truyền thông nội bộ từ lãnh đạo cấp cao: tổ chức họp toàn công ty, đưa ra thông điệp hàng tuần để cập nhật tình hình, động viên nhân viên. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động thi đua thể dục thể thao, bình chọn người có thành tích tốt; góc làm việc sáng tạo; sáng kiến làm việc tại nhà hiệu quả; tập thể dục buổi sáng; giờ "Happy Hour" trực tuyến…

Thế Trần
Nguồn CafeF