Lợi nhuận sau thuế kiểm toán năm 2019 của Vingroup tăng gần 24% so với cùng kỳ

Tổng doanh thu thuần hợp nhất năm 2019 của Vingroup đạt 130.036 tỷ đồng, tăng 6,7% so với năm trước.

CTCP Tập đoàn Vingroup (mã VIC) mới đây đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019 với 130.036 tỷ đồng doanh thu thuần và 15.637 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng tăng 6,7%12,5% so với kết quả đạt được năm 2019. Lãi ròng sau thuế thu về 7.717 tỷ đồng, tăng 23,7% so với năm trước, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 7.546 tỷ đồng tương ứng lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) ở mức 2.433 đồng.

Ảnh minh họa

Trong cơ cấu doanh thu, mảng chuyển nhượng bất động sản vẫn là chủ lực của tập đoàn đóng góp 64.505 tỷ đồng chủ yếu đến từ ba đại dự án Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City và Vinhomes Grand Park. Doanh thu bán hàng tại các siêu thị và các chuỗi bán lẻ mang về 29.702 tỷ đồng trong khi doanh thu hoạt động sản xuất với nòng cốt là VinFast và VinSmart tăng đột biến lên 9.201 tỷ đồng.

Tính đến hết năm 2019, tổng tài sản của Vingroup đã tăng hơn 40% so với đầu kỳ lên mức 403.741 tỷ đồng chủ yếu đến từ hàng tồn kho dưới dạng bất động sản để bán và tài sản cố định. Số dư tiền mặt (tiền, tương đương tiền và tiền gửi) cũng tăng mạnh từ 15.508 tỷ đồng đầu kỳ lên 20.081 tỷ đồng.

Trong năm 2020, Vingroup vẫn tiếp tục đầu tư mãnh mẽ để phát triển 3 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là công nghệ – công nghiệp, bất động sản – du lịchdịch vụ cộng đồng. Đặc biệt ở mảng công nghiệp, Vingroup sẽ tiếp tục đẩy mạnh sản xuất thêm nhiều mẫu ôtô, xe máy điện VinFast.

Thanh Hà
Nguồn BizLive