[Infographic] Sự lớn mạnh của kinh tế tư nhân Việt Nam Lưu

Tư nhân đang đóng góp trên 42% GDP và 53% cơ cấu vốn của nền kinh tế Việt Nam. Sự lớn mạnh còn thể hiện rõ qua việc giải quyết công ăn việc làm cho xã hội.

Như Ý - Hiếu Công
* Nguồn: Zing News

[Infographic] Sự lớn mạnh của kinh tế tư nhân Việt Nam
10/10/2019
2,351 lượt xem