Nhập khẩu ô tô đạt 2,4 tỷ USD từ đầu năm

Trong khi nhập khẩu xăng dầu, điện thoại giảm, lượng ô tô về Việt Nam tăng mạnh. Ước tính đến hết tháng 9, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 109.000 chiếc, trị giá 2,4 tỷ USD.

Theo Tổng cục Hải quan, lượng ô tô nhập về Việt Nam 9 tháng đầu năm tăng 167,8% về lượng và tăng 157% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Riêng trong tháng 9, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại được nhập khẩu ước đạt 13.000 chiếc, trị giá 260 triệu USD. So với tháng 8, con số này tăng 38,1% về lượng và tăng 24,4% về trị giá.

9 tháng đầu năm, lượng ôtô nhập về Việt Nam tăng 167,8%. Ảnh: Liêu Lãm.

Trong tháng 9, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 45,5 tỷ USD, giảm 5,9% so với tháng trước. Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 23 tỷ USD, giảm 11% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 22,5 tỷ USD, tăng 0,2%.

Với kết quả ước tính trên thì trong 9 tháng đầu năm, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt 382,72 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 194,3 tỷ USD, tăng 8,2% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 188,42 tỷ USD, tăng 8,9%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 9 ước tính thặng dư 500 triệu USD. Như vậy, tính chung trong 9 tháng năm 2019, cả nước xuất siêu hơn 5,8 tỷ USD, giảm 9,6% so với con số của 9 tháng năm trước.

Về xuất khẩu hàng hóa, gỗ và sản phẩm gỗ trong 9 tháng ước đạt 7,46 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, điện thoại các loại và linh kiện ước tính xuất khẩu tháng 9 là 5,2 tỷ USD, giảm 12% so với tháng trước; 9 tháng đạt 38,6 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với nhập khẩu hàng hóa, xăng dầu các loại trong 9 tháng ước tính đạt 7 triệu tấn, trị giá ước đạt 4,3 tỷ USD, giảm 24,5% về lượng và giảm 31,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Điện thoại các loại và linh kiện ước đến hết tháng 9, nhập khẩu mặt hàng này đạt 10,6 tỷ USD, giảm 2,9% so với 9 tháng năm trước.

Văn Hưng
Nguồn Zing News