Ngưng sử dụng màng co nắp chai La Vie

Công ty TNHH La Vie cùng với 8 công ty trong lĩnh vực hàng tiêu dùng và bao bì vừa ký kết thành lập Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Vietnam) nhằm thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua việc làm cho quá trình thu gom và tái chế bao bì sản phẩm được thực hiện theo cách dễ tiếp cận hơn và bền vững hơn.

Theo đó, La Vie cũng ngưng sử dụng màng co nắp chai cho các sản phẩm nước khoáng thiên nhiên La Vie từ cuối tháng 8/2019. Đây là hành động đầu tiên của La Vie trong chương trình dài hạn này. Cụ thể, từ tháng 5/2018, Công ty La Vie đã triển khai thí điểm việc ngưng sử dụng màng co nắp chai cho sản phẩm La Vie 350ml, nhận được những phản hồi tích cực từ cộng đồng và người tiêu dùng. Và bắt đầu từ cuối tháng 8/2019, việc ngưng sử dụng màng co nắp chai sẽ được áp dụng cho tất cả sản phẩm nước khoáng thiên nhiên La Vie gồm La Vie Kid 330ml, La Vie 350ml, La Vie Premium 400ml, La Vie 500ml, La Vie Nắp Thể Thao 750ml, La Vie 1,5l và La Vie 6l.

Sử dụng màng co nắp chai cho các sản phẩm nước uống đóng chai là thông lệ của các nhà sản xuất tại Việt Nam. Do đó, việc ngưng sử dụng màng co nắp chai trên các sản phẩm nước khoáng thiên nhiên La Vie được xem là một bước tiến quan trọng nhằm giúp một Việt Nam xanh và sạch hơn. Lược bỏ màng co nắp chai hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm nước khoáng thiên nhiên La Vie, bởi nắp chai của sản phẩm La Vie có thiết kế chắc chắn với 14 cầu nối giữa nắp và vành nắp, đảm bảo chai nước mới được đóng kín tuyệt đối. Người tiêu dùng có thể nhận biết một sản phẩm chưa qua sử dụng nhờ tiếng “rắc” nhẹ lúc vặn mở nắp chai được tạo ra do 14 cầu nối bị đứt gãy.

Việc ngưng sử dụng màng co nắp chai là một trong những hoạt động hướng đến một tương lai không rác thải. Năm 2018, Nestlé đã công bố cam kết đến năm 2025 sẽ áp dụng 100% bao bì có thể tái chế hoặc tái sử dụng được. Trong tháng 1/2019, Công ty La Vie đã công bố một chuỗi các hoạt động cụ thể nhằm thực hiện những cam kết đó. Việc chính thức ngưng sử dụng màng co nắp chai cho các sản phẩm nước khoáng thiên nhiên La Vie là một trong những hoạt động cụ thể đó.

TM
Nguồn Doanh Nhân Sài Gòn