Sau 20h sẽ không còn cuộc gọi quảng cáo?

Từ nay rất có khả năng nạn “tra tấn” người dùng điện thoại di động bằng các cuộc gọi quảng cáo sau 8 giờ tối sẽ không còn nữa và doanh nghiệp quảng cáo bằng cuộc gọi không được phép thực hiện quá 1 cuộc gọi quảng cáo tới 1 số điện thoại trong vòng 24 giờ.

Đây là một phần trong nội dung của dự thảo nghị định chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo qua gửi tin nhắn, thư điện tử và gọi điện mà Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến trước khi trình Chính phủ.

Theo đó, mọi cuộc gọi quảng cáo đều phải có đầy đủ thông tin về người thực hiện cuộc gọi quảng cáo (gồm tên, địa chỉ) và được giới thiệu đầu tiên trước khi cung cấp nội dung quảng cáo. Trong trường hợp quảng cáo cho các dịch vụ viễn thông có thu cước thì phải cung cấp đầy đủ thông tin về giá cước.

Mẫu giấy chứng nhận thuê bao cung cấp dịch vụ gọi điện quảng cáo của dự thảo nghị định.

Người quảng cáo phải có thông tin hướng dẫn người nhận từ chối nhận cuộc gọi quảng cáo; không được phép thu cước cuộc gọi quảng cáo của người nhận; chỉ được phép thực hiện cuộc gọi quảng cáo trong thời gian từ 9h tới 20 giờ trong ngày; không được phép thực hiện quá 1 cuộc gọi quảng cáo tới 1 số điện thoại trong vòng 24 giờ.

Với tin nhắn rác, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức xây dựng hệ thống quản lý danh sách số điện thoại, không chấp nhận tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo bằng cách cho phép các thuê bao đăng ký hoặc hủy đăng ký thông qua cú pháp tin nhắn gửi về đầu số 456.

Ngoài ra dự thảo nghị định này còn quy định chi tiết về danh sách số điện thoại không chấp nhận mọi tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo; danh sách đen địa chỉ IP/dải IP phát tán thư điện tử rác; trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông di động, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thư điện tử; tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ quảng cáo qua tin nhắn, thư điện tử.

Tuy nhiên trong điều 16 của dự thảo quy định “Nguyên tắc gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện quảng cáo” cho phép gửi tin nhắn, gọi điện quảng cáo trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 22 giờ mỗi ngày trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với người nhận. Trong khi điều 34 lại “Chỉ được phép thực hiện cuộc gọi quảng cáo trong thời gian từ 9 giờ tới 20 giờ trong ngày”.

Hồng Ngọc
Nguồn Kinh Tế Sài Gòn