Vietnam Airlines điều chỉnh giảm chỉ tiêu lượt khách, doanh thu năm 2019

Theo nội dung Vietnam Airlines công bố, công ty điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 để phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu hiệu quả và năng suất lao động.

Cụ thể, HVN điều chỉnh chỉ tiêu khách vận chuyển năm 2019 xuống còn 23,4 triệu khách, con số trước đó được thông qua tại ĐHĐCĐ là 24,9 triệu khách. Hàng hóa vận chuyển điều chỉnh còn 357 nghìn tấn, trước đó là 373,5 nghìn tấn.

Công ty điều chỉnh giảm chỉ tiêu doanh thu hợp nhất xuống còn 104.593 tỷ đồng, trước đó đề ra 111.729 tỷ đồng. Doanh thu công ty mẹ giảm từ 82.520 tỷ đồng xuống còn 78.313 tỷ đồng. Các chỉ tiêu khác giữ nguyên theo kế hoạch đã được đại hội thông qua.

Vietnam Airlines điều chỉnh giảm chỉ tiêu kinh doanh năm 2019.

HĐQT Vietnam Airlines giao Tổng giám đốc căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh trên để điều hành sản xuất kinh doanh, bố trí nguồn lực tàu bay, lao động phù hợp.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, HVN ghi nhận doanh thu thuần đạt 49.675 tỷ đồng, tăng trưởng 4,5%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.786 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,7% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Vietnam Airlines đạt 82,3 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ 0,1% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền tăng gấp 2,2 lần so với đầu năm, đạt 8.055 tỷ đồng.

Huyền Trâm
Nguồn BizLive