Digiworld vượt mốc 2.000 tỷ đồng

Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm Digiworld đạt tổng doanh thu thuần 3.377 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế 60 tỷ đồng, tăng lần lượt 28% và 43% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với kết quả kinh doanh này, công ty đã hoàn thành 47% kế hoạch doanh thu và 44% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Kết quả kinh doanh bứt phá này là nhờ sự tăng trưởng đều của tất cả ngành hàng, đặc biệt nhóm ngành hàng tiêu dùng trong 6 tháng đầu năm đã đạt tăng trưởng 170% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, doanh thu ngành hàng tiêu dùng: đạt 116 tỷ đồng, tăng trưởng 170% so với cùng kỳ năm ngoái với hợp đồng tổng phân phối sản phẩm dinh dưỡng y học của Nestle đầu năm 2019, hoàn thành 33% kế hoạch năm.

Thiết bị văn phòng là ngành hàng được kỳ vọng tăng trưởng trong dài hạn với xu hướng chuyển đổi số, doanh thu đạt được 589 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 42% kế hoạch năm.

Ngành hàng điện thoại di động doanh thu đạt 1,551 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 52% kế hoạch năm. Hiện tại, Digiworld chiếm 8% thị phần smartphone so với mức 6% cùng kỳ năm 2018.

Ngành hàng máy tính xách tay và máy tính bảng doanh thu đạt 1,121 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 47% kế hoạch năm, vươn lên chiếm 30% thị phần so với mức 28% cùng kỳ năm 2018.

Lữ Ý Nhi
Nguồn Doanh Nhân Sài Gòn