KIDO lãi 70 tỷ quý II

Lợi nhuận sau thuế đạt 70 tỷ đồng, tăng 130% so với cùng kỳ.

Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO (HoSE: KDC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu thuần giảm 20,8% còn 1.674,7 tỷ đồng. Giá vốn giảm mạnh hơn doanh thu thuần, giảm 30,3% khiến lợi nhuận gộp tăng 19,2% lên 484,7 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí tài chính, chủ yếu là chi phí lãi vay tăng 24,7% lên 48,9 tỷ đồng và doanh thu từ các hoạt động tài chính giảm 8,5% xuống 42,1 tỷ đồng. Lợi nhuận trước và sau thuế đều tăng mạnh, 81,5% và 130,3%, lên 91,3 tỷ đồng và 70 tỷ đồng. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 6 tháng là 210 đồng.

Đơn vị: Tỷ đồng.

Cuối tháng 6, công ty có tổng tài sản trị giá 12.569 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở khoản mục tài sản cố định (2.831 tỷ đồng) và đầu tư tài chính dài hạn (3.583 tỷ đồng), chiếm 51% tổng tài sản.

Năm 2019, Tập đoàn lên kế hoạch doanh thu thuần 8.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng. Trong khi doanh thu tăng 9% thì lợi nhuận gấp 1,7 lần so với kết quả thực hiện năm trước. Như vậy, lũy kế 6 tháng, công ty hoàn thành 38,9% kế hoạch doanh thu và 50,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Một năm trở lại đây, giá cổ phiếu KDC có xu hướng đi xuống. Giá cổ phiếu ghi nhận trong ngày 19/7 giảm gần một nửa so với thời điểm 16/8/2018.

Giá cổ phiếu KDC từ ngày 19/7/2018 đến 19/7/2019.

Ngày 14/6, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Chủ tịch KIDO Group nhấn mạnh giai đoạn khó khăn đã qua, Tập đoàn sẽ có những bước phát triển mới, cộng với việc đầu tư vào một số ngành, chờ triển khai khi thị trường thuận lợi. KIDO định hướng thay đổi về mặt chiến lược.

Với mảng dầu ăn thương mại, công ty chuyển đổi từ kinh doanh dầu ăn thô thuần túy sang tập trung khai thác khối khách hàng kênh công nghiệp sử dụng dầu công thức và mở rộng kinh doanh xuất khẩu. Với ngành thực phẩm đông lạnh, KIDO đã giảm mạnh hoạt động đầu tư mới, tiết giảm chi phí sản xuất, hạn chế tối đa các khoản chi phí phát sinh.

Với ngành kem, Tập đoàn quy hoạch danh mục sản phẩm ở cả phân khúc cao cấp và trung cấp, tập trung vào các sản phẩm cốt lõi. Ngành sữa chua cũng được hạn chế đầu tư, mở rộng thận trọng.

Châu Anh
Nguồn Người đồng hành