[Infographic] 10 bài học marketing từ Apple

Bạn chưa bao giờ thấy Apple can dự vào một cuộc chiến về giá, phải vậy không? Hãy tìm ra lý do tại sao.

Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước lớn.

Long Hồ
Nguồn Doanh Nhân+