Bạn đã biết gì về sự tiến hóa logo của các thương hiệu nổi tiếng? (Phần 1)

Muốn có được một thương hiệu lớn, mỗi Tập đòan hay Công ty đều đã phải trãi qua nhiều giai đoạn “thăng trầm” trong hoạt động kinh doanh, và chỉ qua logo thì có thể “miêu tả” ngắn gọn nhất các giai đoạn lịch sử đáng nhớ của họ.


MasterCard


Volkswagen


Shell


Boeing


Alfa Romeo


General Electric


Saab


Yamaha


Nike


Mazda


BBC


Sony


Mercedes-Benz


Kodak


Nokia


Reuters


IBM


Starbucks


Mitsubishi


Intel


Peugeot


CBS


Adobe Systems


Pepsi

Bạn đã biết gì về sự tiến hóa logo của các thương hiệu nổi tiếng? (Phần 2)

Nguồn Ads Sáng tạo