Vietcombank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 20.500 tỷ đồng, cao nhất lịch sử

Năm 2019, Vietcombank đặt kế hoạch lãi 20.500 tỷ đồng, tăng 12%. Ngân hàng dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 8% và muốn đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng bán lẻ, kiểm soát tín dụng trung, dài hạn.

Theo tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2019, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - HoSE: VCB) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 20.500 tỷ đồng, cao hơn 12% so với năm trước, dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 8%.

Một số chỉ tiêu khác cũng được ngân hàng đặt ra như tổng tài sản dự kiến tăng 12%, dư nợ tín dụng tăng 15%, huy động vốn tăng 11-13%. Ngân hàng sẽ duy trì nợ xấu dưới 1%. Mục tiêu thu hồi nợ ngoại bảng trên 3.000 tỷ đồng.

Năm 2019, Vietcombank xác định đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng bán lẻ và tín dụng thông qua phòng giao dịch. Ngân hàng sẽ điều hành tín dụng bán buôn tập trung vào các doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, tái cấu trúc danh mục tín dụng bán buôn.

Nhà băng này cũng hướng tăng trưởng dư nợ tín dụng ngắn hạn, kiểm soát tỷ lệ tín dụng trung dài hạn, đồng thời tăng tỷ trọng dư nợ theo định hướng tín dụng ngành, FDI, dư nợ các lĩnh vực sản xuất, nhất là các dư nợ các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ.

Ngân hàng cho biết sẽ tăng tỷ trọng cho vay bán lẻ vào các sản phẩm chuẩn, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, mua ôtô... có hiệu quả cao, hạn chế cho vay cầm cố giấy tờ có giá, cho vay lĩnh vực tạo NIM thấp. Việc kiểm soát chất lượng tín dụng thể nhân, nhất là dư nợ tại các phòng giao dịch cũng được tăng cường, bên cạnh áp dụng điều kiện thương mại bắt buộc đối với các khoản cấp tín dụng từ năm 2019 cả bán buôn và bán lẻ, trọng tâm là tín dụng bán buôn.

Ngoài ra, Vietcombank cũng dự kiến nghiên cứu thành lập trung tâm ngân hàng số.

Năm 2018, ngân hàng lãi trước thuế 18.300 tỷ đồng, tăng 61% so với kế hoạch và vượt kế hoạch 13.000 tỷ đồng đề ra đầu năm. EPS cả năm đạt 4.070 đồng. Huy động vốn tăng 13%, trong khi dư nợ tín dụng tăng 14,6%. Ngân hàng giữ nợ xấu ở mức 0,97%, thu hồi nợ ngoại bảng hơn 3.272 tỷ đồng.

Tại phiên họp đại hội, ngân hàng cũng sẽ trình cổ đồng bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023, thay thế cho 1 cá nhân đã miễn nhiệm trước đó là bà Nguyễn Thị Dũng.

Trâm Anh
Nguồn Người đồng hành