Doanh thu bảo hiểm của Prudential hơn 19.000 tỉ đồng

Kết thúc năm 2018, Công ty Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam tăng 18,7% về doanh thu.

Cụ thể, theo kết quả kinh doanh năm 2018 được công bố ngày 11.4, Prudential đạt doanh thu 19.019 tỉ đồng từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tăng 18,7%. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm mới đạt 4.480 tỉ đồng, tăng 14,2% so với năm 2017. Kết quả công ty đạt lợi nhuận trước thuế 1.382 tỉ đồng cũng như duy trì mức thanh khoản cao với biên khả năng thanh toán hơn 130%.

Công ty này cũng cho biết tổng giá trị tài sản đạt 90.024 tỉ đồng, trong đó tổng vốn đầu tư vào nền kinh tế đạt 81.508 tỉ đồng, tăng tương ứng là 21,4% và 23% so với năm ngoái.

Prudential cũng đầu tư vào trái phiếu chính phủ với tổng giá trị vào cuối năm 2018 đạt 62.667 tỉ đồng với nhiều kì hạn lên đến 20 và 30 năm.

Prudential được bình chọn trong Top 10 doanh nghiệp FDI hàng đầu tại Việt Nam. Ảnh: CTV.

Trong năm qua, Prudential đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng đạt hơn 6.703 tỉ đồng, tăng 7,1% so với năm 2017.

Ông Clive Baker, Tổng giám đốc Prudential Việt Nam nhận định tiềm năng thị trường bảo hiểm nhân thọ của Việt Nam còn rất lớn. Theo số liệu từ Bộ Tài chính, tỉ lệ bảo hiểm nhân thọ của người dân Việt Nam đã tăng lên 10% và kỳ vọng trong 3 năm tới sẽ tăng lên mức 15%. Dù không tiết lộ kế hoạch kinh doanh cho năm 2019 nhưng đơn vị này sẽ nỗ lực để bám sát cùng sự phát triển của thị trường.

"Năm nay công ty đánh dấu 20 năm phát triển tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra những sản phẩm dịch vụ, giải pháp bảo vệ, sức khỏe và mang đến những giá trị tốt đẹp vì cuộc sống tiến bộ hơn của khách hàng”, ông Clive Baker chia sẻ thêm.

M. Phương
Nguồn Thanh Niên