Habeco đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế giảm 36% trong năm 2019

Habeco ước lãi sau thuế trong năm 2019 chỉ đạt hơn 310 tỷ đồng.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội - Habeco (HoSE: BHN) đặt kế hoạch tiêu thụ 438 triệu lít các sản phẩm chủ yếu, trong đó, các loại bia dự kiến tiêu thụ khoảng 434,5 triệu lít, nước uống đóng chai Uniaqua là khoảng 3,6 triệu lít.

Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính dự kiến đạt 8.270,8 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch đạt 384,5 tỷ đồng, giảm 38,6% so với thực hiện năm 2018. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm sâu 36% và đạt hơn 310 tỷ đồng. Mức cổ tức dự kiến đạt 10%.

Dự kiến năm 2019, Habeco sẽ sản suất và đưa ra thị trường sản phẩm bia mới chai 355. Triển khai thực hiện cơ cấu tổ chức lại Bộ phận Tài chính kế toán, trên cơ sở đó sẽ thành lập Ban tài chính và Phòng kế toán nhằn tối ưu hóa công tác quản trị tài chính. Triển khai thực hiện cơ cấu lại Bộ phận thị trường nhằn tăng cường công tác phát triển thương hiệu, hình ảnh hiện diện tại các nhà hàng, siêu thị cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cùng với đó, công ty triển khai việc cơ cấu lại công ty thương mại theo hướng hình thành thêm các công ty thương mại khu vực để tăng cường thêm sức cạnh tranh.

Ngoài ra, công ty cũng sẽ triển khai đúng tiến độ lộ trình thoái vốn Nhà nước tại Habeco theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương.

Một nội dung quan trong khác đó là HĐQT của Habeco sẽ trình cổ đông miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Chu Thị Mai. Đồng thời đại hội sẽ thông qua việc bầu thay thế Kiểm soát viên và thông qua danh sách ứng viên để bầu thay thế vào chức danh Thành viên BĐS đối với ông Trần Minh Tuấn, Phó Chánh văn phòng HĐQT.

Bình An
Nguồn Người đồng hành