Tháng Tết Nguyên đán nhưng doanh thu bán lẻ hàng hóa lại giảm 3,4%

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2/2019 ước tính đạt 390,8 nghìn tỷ đồng, giảm 3% so với tháng 1/2018, trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa chỉ đạt 301,4 nghìn tỷ đồng, giảm 3,4%.

Báo cáo mới nhất từ Tổng cục Thống kê cho thấy, dù tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tháng 2/2019 giảm so với tháng trước đó, nhưng vẫn tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 2/2019 tăng 12,5%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 44,8 nghìn tỷ đồng, giảm 1,3% so với tháng trước và tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu du lịch lữ hành đạt 3,9 nghìn tỷ đồng, giảm 1,5% và tăng 17,1%; doanh thu dịch vụ khác đạt 40,7 nghìn tỷ đồng, giảm 2% so với tháng 1/2019 và tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo lý giải của Tổng cục Thống kê, mặc dù hoạt động bán lẻ và kinh doanh dịch vụ tháng 2/2019 diễn ra sôi động trong những ngày đầu tháng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, do tháng Hai chỉ có 28 ngày với thời gian nghỉ Tết kéo dài nên doanh thu hoạt động thương mại dịch vụ trong nước giảm so với tháng trước.

Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 793,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Quang Phúc.

Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 793,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,28%.

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 2 tháng đầu năm nay ước tính đạt 613,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 77,3% tổng mức và tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lương thực, thực phẩm tăng 14,4%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 13,3%; may mặc tăng 13,2%; phương tiện đi lại tăng 12,8%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 10,7%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 2 tháng đầu năm ước tính đạt 90,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,4% tổng mức và tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu du lịch lữ hành 2 tháng năm nay ước tính đạt 8 nghìn tỷ đồng, chiếm 1% tổng mức và tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ khác 2 tháng ước tính đạt 82,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,3% tổng mức và tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Duyên Duyên
Nguồn VN Economy