Vinhomes lãi 14.754 tỷ sau thuế, tổng tài sản vượt 100.000 tỷ đồng

Công ty cổ phần Vinhomes (HoSE: VHM) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2018 với doanh thu gấp 5 lần cùng kỳ đạt 16.400 tỷ đồng. Giá vốn tăng chậm hơn giúp lợi nhuận gộp gấp 7 lần cùng kỳ lên 2.735 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong kỳ gấp gần 11 lần cùng ở mức 3.644 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính chỉ tăng nhẹ. Điều này là do công ty nhận 2.533 tỷ lợi nhuận được chia từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh với Vingroup cho mục đích phát triển dự án Vinhomes Riverside 2 The Harmony, Vinhomes Imperia Hải Phòng, Vinhomes Dragon Bay và Vinhomes Star City (lợi nhuận cả năm 2018 là 9.549 tỷ đồng).

Yếu tố tích cực khác là công ty không còn lỗ từ liên doanh liên kết (cùng kỳ lỗ 386 tỷ), lỗ khác cũng giảm hơn 100 tỷ so với cùng kỳ. Trong khi đó chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp gia tăng mạnh là các yếu tố bất lợi.

Kết quả, Vinhomes ghi nhận 4.508 tỷ lợi nhuận trước thuế và 2.558 tỷ lợi nhuận sau thuế. Cùng kỳ năm ngoái công ty lỗ hơn 960 tỷ đồng sau thuế.

Theo giải trình của công ty, lợi nhuận tăng là do Vinhomes đã hợp tác cùng phát triển các dự án lớn mang lại doanh thu tài chính lớn như trên. Ngoài ra, Vinhomes có thêm nhiều dự án của các công ty con bắt đầu bàn giao, trong đó riêng 2 dự án Vinhomes Golden River và Vinhomes Metropolis Liễu Giai đã mang về 7.881 tỷ và 3.060 tỷ doanh thu trong quý IV.

Tính cả năm 2018, doanh thu Vinhomes tăng trưởng 150% đạt 38.806 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu về 14.754 tỷ đồng, gấp 9,4 lần năm 2017. EPS ghi nhận 4.551 đồng.

Tại thời điểm cuối năm, tổng tài sản của Vinhome tăng gấp đôi từ 51.304 tỷ đầu năm lên 117.808 tỷ đồng. Trong đó lượng tiền mặt và và tiền gửi tăng thêm 2.000 tỷ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng gần 17.000 tỷ, hàng tồn kho tăng 10.000 tỷ, tài sản ngắn hạn khác tăng 6.000 tỷ, tài sản dở dang dài hạn tăng hơn 20.000 tỷ đồng.

Tổng vay nợ của Vinhome theo đó cũng tăng mạnh từ 15.327 tỷ lên 31.909 tỷ đồng, dù vậy tỷ trọng nợ/tổng tài sản vẫn duy trì ở mức dưới 30%. Vốn chủ sở hữu tăng 38.000 tỷ do công ty thực hiện tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ lên 33.495 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối đạt mức 7.556 tỷ đồng.

Anh Hoa
Nguồn Người đồng hành