Điểm chất lượng trong quảng cáo Google AdWords (Phần 1)

Phần 1: Điểm chất lượng trong Google AdWords là gì?

Điểm chất lượng (Quality Score – QS) là một chỉ số trong Google AdWords, được sử dụng để đo lường mức độ liên quan của từ khóa, câu quảng cáo và trang đích.

Hiểu đơn giản: đây là thang điểm đánh giá chất lượng quảng cáo. Điểm chất lượng cao sẽ khiến giá thầu thấp hơn và vị trí quảng cáo tốt hơn.

Tại sao Google đánh giá xếp hạng của quảng cáo bằng Điểm chất lượng?

Google muốn hiển thị những mẫu quảng cáo liên quan nhất với người tìm kiếm. Điều này khiến người dùng (user, searcher) hài lòng vì tìm thêm được nhiều thông tin liên quan (dù đó là quảng cáo), đồng thời, cũng khiến nhà quảng cáo (advertiser) hài lòng vì quảng cáo hiển thị tới được người quan tâm sản phẩm, dịch vụ của họ nhất. Tiếp đó, Google đương nhiên hài lòng bởi sự vừa ý của người dùng và nhà quảng cáo.


Cơ sở tính toán Điểm chất lượng là gì?

1. CTR (Click through rate)

Đây là yếu tố quan trọng nhất trong tính toán Điểm chất lượng. Bằng việc để người dùng tự đánh giá quảng cáo thông qua số lượng click, Google nghiễm nhiên có được hàng triệu người giúp đỡ để quyết định quảng cáo nào phù hợp nhất với một truy vấn tìm kiếm (Search queries). Nhà quảng cáo cần nhiều click để cải thiện điểm chất lượng, do vậy họ thường bắt đầu một chiến dịch Adwords bằng việc tăng giá thầu (max bids) để đảm bảo có một vị trí tốt trước rất nhiều đối thủ của mình. Khi thu được nhiều click đồng thời Điểm chất lượng tăng lên, họ có thể giảm giá thầu xuống trong khi vẫn có một vị trí quảng cáo tốt.

2. Mức độ liên quan (Relevancy)

Yếu tố quan trọng thứ 2 là mức độ liên quan của từ khóa, câu quảng cáo (adtext) và landing pages. Họ tính toán mức độ liên quan bằng cách phân tích ngôn ngữ và ngữ nghĩa của mẫu quảng cáo và landing pages, xác định chúng liên quan mật thiết với truy vấn tìm kiếm như thế nào, sau đó cho xuất hiện các quảng cáo phù hợp với mục tiêu của người tìm kiếm.

3. Chất lượng của Landing page

Một quảng cáo chỉ hữu ích với người dùng nếu như landing pages giúp họ tìm được các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin mà họ mong muốn. Một landing page có chất lượng tốt phải có các nội dung “chính chủ” và liên quan tới truy vấn tìm kiếm, thời gian tải trang nhanh, dễ dàng truy cập, minh bạch về kinh doanh và việc họ sử dụng thông tin người dùng như thế nào.


Phương thức xếp hạng và đấu giá của Google AdWords

Giá thầu tối đa (max bid) được tính toán dựa trên Điểm chất lượng (QS) và yếu tố xếp hạng quảng cáo (Ad Rank)

Chúng ta có thể hiểu thông qua vòng tuần hoàn như sau: Ad Rank cao -> Vị trí cao -> Clicks nhiều -> tăng CTR -> tăng Điểm chất lượng -> tăng Ad Rank.

Ví dụ 1: Mối liên quan giữa Max Bid, QS, Ad Rank và Ad Position


Trong ví dụ này nhà quảng cáo thứ 2 (#2) tuy không trả giá thầu tối đa cao nhất và cũng không có điểm chất lượng cao nhất nhưng họ vẫn có vị trí quảng cáo số 1. Còn nhà quảng cáo #1 do điểm chất lượng quá thấp (1 điểm) nên quảng cáo không đủ điều kiện xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm của Google.

Ví dụ 2: Tính toán CPC thực trả


Nhà quảng cáo đặt mức giá thầu tối đa nhưng giá họ phải thực trả cho 1 click được tính toán dựa trên giá thầu của nhà quảng cáo đứng phía dưới họ.

Công thức tính CPC:


Trong đó:

P1: CPC của nhà quảng cáo #1

B2: Giá thầu tối đa của nhà quảng cáo #2

Q2: Điểm chất lượng của nhà quảng cáo #2

Q1: Điểm chất lượng của nhà quảng cáo #1

Khi đó:


Việc cải thiện điểm chất lượng sẽ làm giảm CPC thực trả của nhà quảng cáo theo tính toán dưới đây. Khi QS tăng từ 8 điểm lên 10 điểm, CPC giảm từ 3$ xuống còn 2.40$.


Như vậy, dù được tính toán với nhiều công thức và con số nhưng tựu chung lại, Điểm chất lượng cao hơn sẽ giúp bạn chi trả cho mỗi click giá thấp hơn và vị trí quảng cáo tốt hơn. Khi những quảng cáo hiển thị có liên quan, phù hợp nhất với thông tin mà khách hàng tìm kiếm, quảng cáo có liên quan có xu hướng nhận được nhiều nhấp chuột hơn, xuất hiện ở vị trí cao hơn và mang lại cho bạn nhiều thành công hơn. Vậy khi sử dụng Google Adwords, các doanh nghiệp nên tìm ra các chiến lược để nâng cao Điểm chất lượng của mình.

Điểm chất lượng trong quảng cáo Google AdWords (Phần 2)

Nguồn AdTimes