Bảo vệ thương hiệu trên môi trường internet bằng cách nào?

Trong bối cảnh gian lận quảng cáo lan rộng, một trong những vấn đề được doanh nghiệp quan tâm đặc biệt khi làm marketing là bảo vệ thương hiệu trên môi trường internet.

Khi hình ảnh thương hiệu bị xuất hiện trên những trang web mang tính phân biệt chủng tộc hay “web đen”, sự thiệt hại rất khó lường. Để giúp khách hàng bảo vệ thương hiệu, cũng là xây dựng uy tín của chính mình, các đại lý xây dựng thương hiệu (branding marketing agency) nên hợp tác với các publisher (website cho đặt quảng cáo) có chứng nhận TAG.

Theo chia sẻ của ông Mike Zaneis, TAG là một chương trình hoàn hảo được tiến hành bởi 614 nhóm uy tín, sử dụng các thuật toán phức tạp để điều tra hành vi gian lận trên các phương tiện kỹ thuật số.

Dưới hình thức khuyến khích các publisher tham gia, sau khi qua quá trình sàng lọc gắt gao, những website đủ độ uy tín sẽ được cấp mộc chứng nhận cho kênh phân phối uy tín từ TAG.

Nghiên cứu cho thấy sau khi branding marketing agency triển khai chiến dịch cho khách hàng, tỷ lệ gian lận đã giảm xuống còn 1,48% so với mức trung bình của ngành là 8,83%.

Tuy nhiên, trên thực tế không phải doanh nghiệp nào cũng nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này. Nếu doanh nghiệp đòi hỏi chất lượng và vị trí ở những trang tốt hơn, họ phải trả phí nhiều hơn.

Còn đối với nhà quảng cáo, an toàn thương hiệu cần được định nghĩa là sự hiển thị thân thiện, và không gian xuất hiện của nó có phù hợp với ngữ cảnh của người dùng.

Câu chuyện về xây dựng độ an toàn thương hiệu không của riêng ai, nó cần có sự phối hợp bài bản và sâu sát giữa trung gian, đại lý, nhà xuất bản và cả doanh nghiệp.

Hoàng Long
Nguồn Doanh Nhân Sài Gòn