MWG sẽ “bơm” thêm 1.250 tỷ đồng vốn cho Bách Hóa Xanh trong tháng 11/2018

Năm 2018, MWG có kế hoạch tăng thêm vốn điều lệ cho Bách Hóa Xanh tối đa 3.000 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm MWG đã đỗ thêm 750 tỷ đồng cho Bách Hóa Xanh (ghi nhận theo giá trị đầu tư gốc).

Hội đồng quản trị của CTCP Đầu tư Thế giới Di Động (mã MWG) đã quyết nghị thông qua việc tăng vốn điều lệ cho CTCP Thương mại Bách Hóa Xanh theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông đã thông qua trước đó.

Theo đó, số vốn tăng trong tháng 11/2018 là 1.250 tỷ đồng. Mục đích tăng vốn là để phục vụ kế hoạch phát triển và mở rộng kinh doanh. Nguồn thực hiện từ vốn tự có hoặc lợi nhuận giữ lại chưa phân phối.

Báo cáo tài chính công ty mẹ MWG quý III/2018 cho biết, MWG đang nắm giữ 99,95% vốn của Bách Hóa Xanh. Đến cuối tháng 9/2018, MWG đã đầu tư vào Bách Hóa Xanh gần 1.380 tỷ đồng, tăng khoảng 750 tỷ đồng so với hồi đầu năm (cuối năm 2017, giá trị đầu tư của MWG vào Bách Hóa Xanh là gần 630 tỷ đồng).

Theo kế hoạch trước đó được Đại hội đồng cổ đông thông qua, năm 2018, MWG dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ thêm cho Bách Hóa Xanh tối đa 3.000 tỷ đồng. Với mức tăng thêm 1.250 tỷ đồng trong tháng 11/2018 thành công, tính đến cuối tháng 11/2018, MWG đã tăng vốn điều lệ của Bách Hóa Xanh thêm 2.000 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm Bách Hóa Xanh đạt tổng doanh thu 2.800 tỷ đồng, tăng trưởng 235% so với cùng kỳ năm 2017. Tại thời điểm cuối tháng 9/2018, Bách Hóa Xanh có 409 cửa hàng.

Hồng Quân
Nguồn BizLive