Techcombank lãi trước thuế hơn 7.700 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm

Dù tín dụng tăng chậm, dư nợ cho vay đến cuối tháng 9 của Techcombank chỉ tăng 3,3% so với đầu năm và gần như không tăng lên trong quý 3 song thu nhập lãi thuần của nhà băng này vẫn ghi nhận tăng trưởng khá cao.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank – TCB) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2018.

Đến cuối tháng 9/2018, tổng tài sản của ngân hàng đạt 311.796 tỷ đồng, tăng 15,7% so với đầu năm. Đáng chú ý, dư nợ cho vay khách hàng đến cuối quý 3 mới chỉ tăng 3,3% lên 164.282 tỷ đồng. Và so với thời điểm cuối quý 2 thì cho vay khách hàng gần như không thay đổi, chỉ tăng nhẹ 101 tỷ.

Trong khi đó, Techcombank gia tăng hoạt động trên thị trường liên ngân hàng, khi gửi tiền tại các TCTD khác tăng 71% so với đầu năm lên 27.667 tỷ đồng. Cho vay các TCTD cũng tăng 16% lên 16.070 tỷ đồng.

Huy động tiền gửi của khách hàng đến cuối quý 3 đạt 193.583 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm.

Tín dụng gần như không tăng trưởng nhưng thu nhập lãi thuần của Techcombank trong quý 3 lại tăng tới 52% đạt 3.117 tỷ đồng. Cùng với đó, hoạt động dịch vụ cũng tăng mạnh 45% đạt 932 tỷ.

Tổng thu nhập hoạt động trong quý 3 đạt 4.635 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ nhưng chi phí hoạt động lại chỉ tăng nhẹ 8% lên 1.315 tỷ. Theo đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 3.320 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ. Chi phí dự phòng rủi ro trong quý 3 của Techcombank tăng khá mạnh từ 157 tỷ lên 743 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế trong quý 3 của ngân hàng đạt 2.578 tỷ, tăng 22% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 7.774 tỷ, tăng 61% so với cùng kỳ. Hầu hết các mảng kinh doanh đều có tăng trưởng dương và khá đồng đều: thu nhập lãi thuần tăng 26% đạt 8.168 tỷ, hoạt động dịch vụ tăng 25% đạt 2.113 tỷ, lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 22% đạt 247 tỷ.

Nguồn: BCTC ngân hàng hợp nhất Techcombank (Đơn vị: Tỷ đồng).

Động lực tăng trưởng hoạt động dịch vụ của Techcombank từ đầu năm đến nay chủ yếu đến từ nguồn thu nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán (tăng hơn 3 lần đạt 506 tỷ đồng). Tuy nhiên, hiện nay dịch vụ thanh toán và tiền mặt mới là nguồn thu dịch vụ chủ yếu của ngân hàng này với khoản lãi hơn 939 tỷ đồng.

Riêng hoạt động mua bán chứng khoán và từ hoạt động khác giảm nhẹ, nhưng đều có mức lãi khá cao, lần lượt là 819 tỷ đồng và 1.053 tỷ đồng. Giống với năm ngoái, nguồn thu từ các khoản nợ đã được xử lý bằng nguồn dự phòng rủi ro đóng góp chính cho khoản mục lãi từ hoạt động khác của Techcombank.

Cuối tháng 9, nợ xấu tại Techcombank là 3.429 tỷ đồng, tăng 845 tỷ so với đầu năm. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 1,61% cuối năm 2017 lên 2,05% trên dư nợ cho vay khách hàng.

Ngoài ra, BCTC của Techcombank cho biết, thu nhập bình quân tháng/người của nhân viên nhà băng này trong 9 tháng đầu năm 2018 đạt 27 triệu đồng, trong đó tiền lương là 23 triệu.

Diệp Trần
Nguồn Trí thức trẻ