Bột giặt LIX: Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 140 tỷ đồng, hoàn thành 70% kế hoạch năm

CTCP Bột giặt LIX (mã chứng khoán LIX) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 và kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018.

Tính riêng quý 3 doanh thu thuần đạt gần 566 tỷ đồng, tăng nhẹ so với doanh thu gần 560 tỷ đồng đạt được quý 3 năm ngoái. Trừ các khoản chi phí phát sinh, Bột giặt LIX lãi sau thuế 38,35 tỷ đồng, giảm sút 16% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân doanh thu tăng mà lợi nhuận giảm, Bột giặt LIX cho rằng do giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng.

Diễn biến giá cổ phiếu LIX trong 3 năm gần đây.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018 doanh thu đạt 1.730,6 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với 9 tháng đầu năm ngoái. Chi phí nguyên liệu đầu vào tăng dẫn tới lợi nhuận gộp trong kỳ giảm sút. Thêm vào đó cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh nên lợi nhuận trước thuế còn 140,3 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 142,2 tỷ đồng đạt được 9 tháng đầu năm ngoái và đã hoàn thành 70% kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế đạt 112,3 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017.

Trên thị trường cổ phiếu LIX tuy chưa thể quay lại thời kỳ đỉnh cao hơn 2 năm trước ở mức giá xấp xỉ 69.000 đồng/cổ phiếu (giá đã điều chỉnh), nhưng vẫn đang ở vùng giá đỉnh trong vòng 2 năm trở lại đây, ở mức 49.700 đồng/cổ phiếu.

Mạnh Linh
Nguồn Trí thức trẻ