Netflix chiếm tới 15% trên tổng lưu lượng luồng dữ liệu Internet toàn cầu

Theo Báo cáo Hiện tượng Internet toàn cầu mới nhất từ Sandvine, một nhà cung cấp các hệ thống quản lý băng thông, video từ dịch vụ xem phim trực tuyến Netflix chiếm một khoảng đáng kể là 15% trong tổng băng thông internet trên toàn cầu, cao nhất của mọi ứng dụng đơn lẻ nào.

Đuổi theo sau Netflix là truyền thông trực tuyến HTTP chiếm 13,1% tổng lưu lượng truy cập; YouTube (11,4%); trình duyệt web (7,8%); và tuyến truyền tải MPEG (4.4%).

Tại châu Mỹ, Netflix thậm chí ngoạm một phần lớn hơn của chiếc bánh lưu lượng tải xuống, chiếm 19,1% tổng lưu lượng truy cập. Dưới đây là một nếp gấp thú vị: Ở châu Mỹ, Amazon Prime Video tiêu thụ dữ liệu (7,7% lưu lượng tải xuống) nhiều hơn so với YouTube (7,5%).

Trong giờ cao điểm buổi tối, việc sử dụng Netflix có thể tăng đột biến lên tới 40% lưu lượng tải xuống trên một số mạng lưới điều hành ở châu Mỹ, theo nghiên cứu, vẫn phù hợp với các nghiên cứu trước đây mà Sandvine đã thực hiện.

Tỷ lệ sử dụng băng thông internet chiếm ưu thế của Netflix thậm chí còn ấn tượng hơn khi xem xét khía cạnh mã hóa video của họ hiệu quả hơn bất kỳ nhà cung cấp video lớn nào khác trên internet, theo Sandvine. Nói cách khác, Netflix sẽ đại diện cho một phần tiêu thụ dữ liệu internet lớn hơn nếu các thuật toán nén dung lượng của nó kém hiệu quả.

Trên toàn thế giới, video chiếm 57,7% tổng lưu lượng tải xuống trên internet, tiếp theo là web (17,0%), chơi game (7,8%) và mạng xã hội (5,1%). Các danh mục khác bao gồm các thị trường nội dung như iTunes và Google Play (4.6%), chia sẻ tệp (2.8%) và phát trực tuyến âm thanh (1.0%), theo báo cáo của Sandvine.

Xem xét video dưới dạng một danh mục, Netflix đại diện cho 26,6% lưu lượng truy cập video trên toàn thế giới. Trong khu vực, Netflix nuốt chọn đến 30,7% ở châu Mỹ. Tại EMEA (Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi), YouTube chiếm phần lớn lưu lượng truy cập video (30,4%), tiếp theo là Netflix (23,1%), trong khi video trực tuyến nền tảng trang web ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương là số 1 (29,2%) ) theo sau là video Facebook (17,7%).

Dữ liệu mà Sandvine sử dụng để tổng hợp Báo cáo hiện tượng Internet toàn cầu đến từ hơn 150 khách hàng cung cấp dịch vụ trên toàn cầu, đại diện cho 2,1 tỷ người đăng ký. Công ty Canada này, có trụ sở tại Waterloo, Ontario, lưu ý rằng báo cáo không bao gồm dữ liệu quan trọng từ Trung Quốc hoặc Ấn Độ.

Phần trăm Lưu lượng truy cập video trực tuyến toàn cầu:

Nguồn: Báo cáo hiện tượng Internet toàn cầu Sandvine, tháng 10 năm 2018.

Ngọc Linh
Nguồn VnReview