Vietnam Airlines lãi ròng quý II gấp gần 5 lần cùng kỳ dù lỗ tỷ giá

Riêng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ Vietnam Airlines tăng hơn 12 lần, đạt 309 tỷ đồng. Công ty có gần 9.900 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngân hàng.

Theo BCTC hợp nhất quý II, Tổng CTCP Hàng không Việt Nam (UPCoM: HVN, Vietnam Airlines) ghi nhận doanh thu thuần 23.145,7 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu vận tải hàng không chiếm 82%, xếp sau là hoạt động bán hàng chiếm gần 14% và phụ trợ hàng không 4%.

Giá vốn hàng bán tăng 17% (thấp hơn mức tăng doanh thu), đẩy lợi nhuận gộp tăng 38% lên 3.060 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 11,5% lên 13%.

Hoạt động tài chính trong kỳ ghi nhận doanh thu tăng 1,7 lần lên 543 tỷ đồng, nhờ lãi tỷ giá, cổ tức, lợi nhuận được chia và lãi tiền gửi cho vay.

Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng gấp gần 2 lần cùng kỳ, ở mức 1.307 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá hơn 838 tỷ đồng và chi phí lãi vay.

Kết thúc quý II, Vietnam Airlines lãi ròng 374,3 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ 2017. Riêng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng hơn 12 lần, đạt 309,3 tỷ đồng.

Nhấp chuột vào hình để xem kích thước lớn.

Lũy kế 6 tháng đầu năm , Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng công ty mẹ lần lượt 47.557 tỷ đồng và 1.362 tỷ đồng, tăng 18% và 78% so với cùng kỳ và tương đương 49% và 70% kế hoạch năm.

Năm 2018, Vietnam Airlines lên kế hoạch đạt 24,3 triệu khách vận chuyển, lượng khách luân chuyển đạt 38,5 triệu lượt tăng 11% so với năm trước. Hàng hóa vận chuyển và hàng hóa luân chuyển lần lượt 351.000 tấn và 996.466 tấn/km, tăng hơn 8% so với 2017. Công ty đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế giảm 23% do những lo ngại về giá dầu và tỷ giá sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

Doanh nghiệp dự kiến khai thác trung bình 92,7 tàu bay. Nhận thêm 2 tàu A350 (SLB) và 9 tàu A321-NEO thuê, trả sớm 4 tàu thuê ATR72 và 3 tàu thuê A330 đến hạn. Tổng số tàu bay đến cuối năm 2018 là 98 tàu bay.

Sau nửa năm, tổng tài sản của Vietnam Airlines giảm 3% xuống 86.170 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn chiếm 27%, chủ yếu là tiền và tiền gửi 9.898 tỷ đồng và hàng tồn khó hơn 4.032 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn phần lớn là tài sản cố định gần 52.694 tỷ đồng và hơn 5.440 tỷ đồng thuế thu nhập hoãn lại.

Về nguồn vốn, Vietnam Airlines đang vay nợ hơn 43.128 tỷ đồng, vay dài hạn chiếm 76%. Công ty có khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2.407 tỷ đồng, bên cạnh khoản thặng dư vốn 1.220 tỷ đồng và chênh lệch tỷ giá gần 224 tỷ đồng.

Lệ Hải
Nguồn Người đồng hành