Những con số đáng lưu ý của nền kinh tế Việt Nam 7 tháng đầu năm Lưu

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước, 75.793 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 3,9% là những con số đáng chú ý trong 7 tháng của năm 2018. Trong khi đó, Nhật Bản vượt Hàn Quốc về FDI.

Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê đã vẽ nên bức tranh vĩ mô của kinh tế Việt Nam qua các con số.

Tính chung 7 tháng năm 2018, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 10,9% so với mức tăng 7,1% của cùng kỳ năm 2017.

QUẢNG CÁO

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất 7 tháng cao hơn so với cùng kỳ năm trước, gồm:

Một số ngành có mức tăng thấp, hoặc giảm, gồm:

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng 38,4% so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 3,9%.

Nhật Bản vượt Hàn Quốc trở thành quốc gia đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam

QUẢNG CÁO

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 7 tháng năm 2018 đạt 279,6 triệu USD, trong đó lĩnh vực tài chính, ngân hàng đứng đầu.

Bội chi ngân sách 35,9 nghìn tỷ đồng

Trong đó, chi thường xuyên vẫn chiếm tỷ trọng lớn

Việt Nam duy trì xuất siêu 3,1 tỷ USD

Tuy nhiên, phía Tổng cục Thống kê cũng lưu ý, tình hình chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc ngày càng căng thẳng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa trong thời gian tới. Do đó, Việt Nam cần theo dõi sát tình hình và chủ động có giải pháp ứng phó để hạn chế tác động bất lợi.

QUẢNG CÁO

Nam Dương
* Nguồn: Trí thức trẻ

Những con số đáng lưu ý của nền kinh tế Việt Nam 7 tháng đầu năm
31/07/2018
1,872 lượt xem