Lãi ròng Điện Quang tăng 10% nửa đầu năm Lưu

Quý II, Bóng đèn Điện Quang ghi nhận lợi nhuận cao hơn 7% so với cùng kỳ 2017.

Theo BCTC quý II, CTCP Bóng đèn Điện Quang (HOSE: DQC) đạt doanh thu thuần 244,8 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán cao khiến lợi nhuận gộp giảm 0,6% xuống gần 47,7 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ giảm 36% xuống 12,5 tỷ đồng, chi phí gần 1 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều được cắt giảm lần lượt 22% và 23% do chi phí nhân viên giảm. Kết thúc quý II, DQC lãi ròng gần 21,3 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, DQC ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt 483,6 tỷ đồng và 60,5 tỷ đồng, tăng 13% và 9% cùng kỳ năm trước, thực hiện 68% và 40% kế hoạch cả năm. Lãi ròng đạt 49,5 tỷ đồng, tăng 10%.

Sau nửa năm, tổng tài sản của DQC ở mức 1.416,6 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu kỳ. Tài sản ngắn hạn chiếm 71%, tập trung tại mục tiền và tiền gửi hơn 336 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn gần 361 tỷ đồng. Tài sản dài hạn chủ yếu là đầu tư vào công ty con hơn 207 tỷ đồng và tài sản cố định 128 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, DQC đang có khoản vay hơn 51,6 tỷ đồng, toàn bộ là nợ ngắn hạn. Khoản lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến cuối tháng 6 ở mức 66 tỷ đồng, bên cạnh khoản quỹ đầu tư phát triển gần 344,4 tỷ đồng.

Lệ Hải
* Nguồn: Người đồng hành

Lãi ròng Điện Quang tăng 10% nửa đầu năm
27/07/2018
1,197 lượt xem