FPT Retail báo lãi 147 tỷ đồng sau 6 tháng

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần FPT Retail đạt 7.480 tỷ đồng – tăng 18%; Lợi nhuận sau thuế 146,5 tỷ đồng – tăng 30% so với năm trước. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 6 tháng đạt 2.155 đồng.

CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail – FRT) công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2018 với doanh thu thuần 3.596 tỷ đồng – tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận gộp của FPT Retail trong quý 2/2018 đạt 498 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp 13,8%, thấp hơn mức 14,2% cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tài chính trong kỳ giảm 31% còn 7,81 tỷ đồng. Các chi phí trong kỳ đều tăng, nổi bật là chi phí bán hàng tăng gần 14% lên 310,1 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng không đáng kể, lần lượt chiếm 26,43 tỷ đồng và 73,7 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong kỳ, FPT Retail ghi nhận 82,65 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 2, tăng trưởng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần FPT Retail đạt 7.480 tỷ đồng – tăng 18%; Lợi nhuận sau thuế 146,5 tỷ đồng – tăng 30% so với năm trước. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 6 tháng đạt 2.155 đồng.

Năm 2018, FPT Retail đặt kế hoạch lãi sau thuế 377 tỷ đồng. Với kết quả thực hiện trong nửa đầu năm, công ty đã hoàn thành 39% chỉ tiêu đề ra.

Tính tới cuối quý 2, tổng tài sản FPT Retail đạt 4.168 tỷ đồng, trong đó giá trị hàng tồn kho chiếm 1.898 tỷ đồng. Số dư tiền và tương đương chiếm 507 tỷ đồng, ngoài ra công ty còn có 151 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn.

Các khoản phải thu ngắn hạn FPT Retail tính tới quý 2 là 1.153 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu khách hàng là 564 tỷ đồng, trả trước cho người bán 148 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn khác 458 tỷ đồng (chủ yếu là phải thu hỗ trợ từ nhà cung cấp và phải thu theo chương trình bán hàng trợ giá điện thoại về gói cước với Vietnamobile và Mobifone).

Minh Anh
Nguồn Trí thức trẻ