Vinacafe đặt mục tiêu 2018 lãi tăng 24%, xuất khẩu 50.000 tấn cà phê

Vinacafe dự kiến doanh thu và lợi nhuận đạt 3.808 tỷ đồng và 95,7 tỷ đồng, tăng gần 3% và 24% so với năm 2017.

Năm 2018, Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe) đặt mục tiêu nâng tổng diện tích cà phê lên 16.638 ha, tăng 1% so với năm trước. Trong khi công ty sẽ giảm diện tích lúa từ 4.163 ha xuống còn 4.149 ha.

Về hoạt động xuất khẩu, công ty đặt mục tiêu sản lượng cà phê xuất khẩu đạt 50.000 tấn, tăng 35% so với năm trước. Phân bón nhập khẩu các loại tăng 36% đạt 9.000 tấn. Kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 92,25 triệu USD.

Theo đó, công ty lên kế hoạch doanh thu đạt 3.808 tỷ đồng, tăng 3% cùng kỳ và lợi nhuận đạt 95,7 tỷ đồng, tăng trưởng 24%, trong đó lãi của công ty mẹ đạt 57 tỷ đồng, tăng 1%.

Năm 2017, Vinacafe đạt doanh thu 2.596 tỷ đồng, tăng 41% so với năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế giảm gần 54% xuống 53,7 tỷ đồng, do thu nhập khác giảm từ 113 tỷ đồng năm 2016 xuống còn 23 tỷ đồng trong năm 2017.

Tính đến 31/12/2017, tổng tài sản của Vinacafe là 2.329 tỷ đồng, tăng 7,6% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn 903 tỷ đồng, chiếm 39%; nợ dài hạn 111,4 tỷ đồng, chiếm 5%.

Lệ Hải
Nguồn Người đồng hành