[Infographic] Khoa học về thời gian dành cho mạng xã hội (Phần 2)

Phần 2: Thời gian gửi email marketing

Có phải gửi email marketing vào giờ sáng sẽ tốt hơn buổi tối? Vậy còn giờ trưa, buổi chiều thì sao? Ở phần 2 này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thời gian trong ngày tác động như thế nào tới các email marketing của bạn. Sẽ luôn có những khung giờ và nguyên tắc mà bạn nên tuân thủ nếu muốn đạt tỷ lệ mở thư và click mail cao nhất.

Có phải gửi email marketing vào giờ sáng sẽ tốt hơn buổi tối? Vậy còn giờ trưa, buổi chiều thì sao? Ở phần 2 này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thời gian trong ngày tác động như thế nào tới các email marketing của bạn. Sẽ luôn có những khung giờ và nguyên tắc mà bạn nên tuân thủ nếu muốn đạt tỷ lệ mở thư và click mail cao nhất.

Loại hình khuyến mãi tốt nhất theo từng khoảng thời gian trong ngày

(Những khung giờ trong ngày của người tiêu dùng)

10pm-6am: Khoảng thời gian chết.
6am-10am: Giờ của người tiêu dùng.
10am-12pm: Đừng làm phiền.
12pm-2pm: Thời gian nghỉ trưa và tin tức.
2pm-3pm: Chìm trong công việc.
3pm-5pm: Sự thay đổi sau giờ nghỉ.
5pm-7pm: Thời gian làm việc muộn.
7pm-10pm: Cơ hội cuối trong ngày

- Thời điểm dễ bị than phiền nhiều nhất khi gửi email marketing là vào cuối tuần và sáng sớm các ngày.
- Tỷ lệ NTD bỏ trang (Bounce rate) nhiều nhất vào cuối tuần và buổi sáng các ngày.
- Tỷ lệ mở mail cao nhất vào cuối tuần và buổi sáng các ngày.
- Tỷ lệ click cao nhất vào cuối tuần và buổi sáng các ngày.
- Tần suất gửi mail đạt tỷ lệ click cao nhất: 1-4 mail mỗi tháng.
- Tỷ lệ CTR đạt cao nhất là đối những người đăng ký trong vòng 10 ngày.


Phần 1: Thời gian dành cho các trang mạng xã hội
Phần 3: Thời gian dành cho blog

Brands Vietnam