Thương hiệu xa xỉ nào đắt giá nhất thế giới?

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách những thương hiệu đắt giá nhất thế giới. Đứng đầu lĩnh vực đồ xa xỉ là Louis Vuitton thuộc tập đoàn LVMH Moet.

Dưới đây là 6 thương hiệu xa xỉ nằm trong Top 100 thương hiệu đắt giá năm 2018 của Forbes:

1. Louis Vuitton

 • Giá trị thương hiệu năm 2018: 33,6 tỷ USD
 • Tăng/giảm so với năm 2017: 17%
 • Doanh thu: 12,9 tỷ USD
 • Quốc gia: Pháp

2. Hermès

 • Giá trị thương hiệu năm 2018: 15,3 tỷ USD
 • Tăng/giảm so với năm 2017: 17%
 • Doanh thu: 6 tỷ USD
 • Quốc gia: Pháp

3. Gucci

 • Giá trị thương hiệu năm 2018: 14,9 tỷ USD
 • Tăng/giảm so với năm 2017: 18%
 • Doanh thu: 6,7 tỷ USD
 • Quốc gia: Ý

4. Cartier

 • Giá trị thương hiệu năm 2018: 10,6 tỷ USD
 • Tăng/giảm so với năm 2017: 14%
 • Doanh thu: 6,3 tỷ USD
 • Quốc gia: Pháp

5. Rolex

 • Giá trị thương hiệu năm 2018: 9,3 tỷ USD
 • Tăng/giảm so với năm 2017: 7%
 • Doanh thu: 4,6 tỷ USD
 • Quốc gia: Thụy Sĩ

6. Chanel

 • Giá trị thương hiệu năm 2018: 8 tỷ USD
 • Tăng/giảm so với năm 2017: 10%
 • Doanh thu: 5,6 tỷ USD
 • Quốc gia: Pháp

Linh Lam
Nguồn Người đồng hành