[Infographic] Hành trình đi xuống của taxi truyền thống Lưu

Trong khi Vinasun và Mai Linh cắt giảm mạnh nhân sự thì ComfortDelgro Savico Taxi đã ngừng hoạt động.

Với sự xâm nhập và cạnh tranh từ làn sóng xe công nghệ, vị thế và lợi nhuận của các doanh nghiệp taxi truyền thống đã bị suy giảm mạnh. Thậm chí đã có hãng xe phải đóng cửa vì áp lực cạnh tranh.

Có thể thấy ảnh hưởng từ xe công nghệ bắt đầu ảnh hưởng đến các hãng taxi truyền thống từ nửa sau cuối năm 2016, từ đó buộc các hãng xe phải cắt giảm mạnh nhân sự, thanh lý tài sản và phải tìm những hướng đi mới hiệu quả hơn.

Huy Lê
* Nguồn: Người đồng hành

[Infographic] Hành trình đi xuống của taxi truyền thống
14/05/2018
2,110 lượt xem