Quý I/2018, FPT đạt lợi nhuận trước thuế 781 tỷ đồng, tăng 34%

So với quý I năm 2017, doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng lần lượt 22% và 34% trong điều kiện so sánh tương đương.

Thông tin từ CTPC FPT (mã FPT) cho biết, kết thúc quý I/2018, FPT ghi nhận doanh thu đạt 4.751 tỷ đồng, tương đương 104% kế hoạch lũy kế, lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 781 tỷ đồng, tương đương 118% kế hoạch lũy kế.

So với quý I năm 2017, doanh thu và LNTT tăng lần lượt 22% và 34% trong điều kiện so sánh tương đương (năm 2017 hợp nhất kết quả kinh doanh của FPT Retail và Synnex FPT theo phương pháp vốn chủ sở hữu đối với công ty liên kết).

Trong điều kiện so sánh với số liệu thực tế cùng kỳ năm 2017, doanh thu giảm 51% và LNTT tăng 21% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt 653 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 23%, đạt 509 tỷ đồng và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 959 đồng tăng 23%.

Ảnh minh họa.

Về kết quả hoạt động các khối kinh doanh chính, khối Công nghệ ghi nhận doanh thu và LNTT đạt lần lượt 2.453 tỷ đồng và 250 tỷ đồng, tăng tương ứng 27% và 37% so với cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực Xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu trong quý 1 đạt 1.675 tỷ đồng, tăng 28%. Lợi nhuận trước thuế trong kỳ đạt 235 tỷ đồng, tăng 24%.

Khối Viễn thông ghi nhận doanh thu tăng 15%, đạt 2.009 tỷ đồng, trong khi đó LNTT đạt 339 tỷ đồng, tăng 15%.

Kết thúc quý I/2018, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận 1.827 tỷ đồng doanh thu, tăng 29% và 272 tỷ đồng LNTT, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu chuyển đổi sổ của FPT tại thị trường nước ngoài đạt 367 tỷ đồng, tăng 40%, chiếm 22% tổng doanh thu xuất khẩu phần mềm.

Năm 2018, FPT đặt kế hoạch doanh thu 21.900 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế 3.484 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận từ khối công nghệ, viễn thông, giáo dục và đầu tư đặt mục tiêu đóng góp 3.000 tỷ đồng.

Theo đó, với kết quả đạt được trong quý I/2018, doanh nghiệp đã hoàn thành lần lượt 22% kế hoạch doanh thu và 22,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trần Thúy
Nguồn BizLive