Bán lẻ hàng hóa 4 tháng đầu năm chạm mốc 1 triệu tỷ đồng

Trong 4 tháng đầu năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 1,399 triệu tỷ đồng, trong đó riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa đã chạm mốc 1 triệu tỷ đồng, chiếm 75,8% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4/2018 ước tính đạt 350.500 tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 265.800 tỷ đồng, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 43.800 tỷ đồng, tăng 2,3% so với tháng 3/2018 và tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Doanh thu du lịch lữ hành đạt 2.800 tỷ đồng, giảm 1,5% so với tháng trước và tăng 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu dịch vụ khác đạt 38.100 tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng 3/2018 và giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 1,399 triệu tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,5% (cùng kỳ năm 2017 tăng 7%).

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 4 tháng đầu năm ước tính đạt 1 triệu tỷ đồng, chiếm 75,8% tổng mức và tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lương thực, thực phẩm tăng 11,9%; may mặc tăng 12,8%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 10,8%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 9,0%; phương tiện đi lại tăng 8,2%.

Một số địa phương có mức tăng khá là Tp.HCM tăng 12,8%; Hải Phòng tăng 12,6%; Đà Nẵng tăng 12%; Bình Định tăng 11%; Nam Định tăng 10,9%; Hà Nội tăng 10,4%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 4 tháng đầu năm ước tính đạt 172.000 tỷ đồng, chiếm 12,3% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó doanh thu của Thanh Hóa tăng 11,9%; Lào Cai tăng 11,4%; Quảng Nam tăng 9,2%; Hà Nội tăng 9,1%; Tp. HCM tăng 6,9%.

Doanh thu du lịch lữ hành 4 tháng đầu năm 2018 ước tính đạt 12.900 tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 26,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó Tp. HCM tăng 30,4%; Bình Định tăng 28,9%; Cà Mau tăng 27,8%; Hải Phòng tăng 23,4%; Hà Nội tăng 18,8%.

Doanh thu dịch vụ khác 4 tháng đầu năm ước tính đạt 154.300 tỷ đồng, chiếm 11% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó doanh thu của một số địa phương tăng mạnh là Bình Dương tăng 7,2%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 5,1%; Hà Nội và Tp.HCM cùng tăng 3,6%.

Thụy Miên
Nguồn VN Economy