Nike và những print-ads "ăn theo" Olympic

Trong mùa Olympic London 2012 đang diễn ra sôi nổi, những hoạ sĩ vẽ minh hoạ Malaysia cho ra mắt loạt tác phẩm về sản phẩm giày Nike với phong cách vui nhộn, mục tiêu thể hiện chất lượng của Nike, Nike giúp người dùng chiến thắng.


Những hình này dự kiến sẽ được in trên các áo thun (t-shirt) và tung ra thị trường trong mùa này.


Dragon Laces – Rồng dây giày


Dunking AIR – Một bước lên tận mặt trăng


Ultimate Jump – Nhảy quá xa


Sharing AIR – Cướp biển cũng xài Nike để đuổi tàu cho nhanh


Speed UP With Air – Nếu Zombie mang Nike chắc chắn đuổi kịp con mồi


Hang in the AIR – Treo giày phong kiểu Nike


Break with Air – Mạnh mẽ nhờ AIR

Nguồn Ads Sáng tạo