Quý I-2018, lợi nhuận trước thuế của VIB gấp 3,3 lần cùng kỳ năm ngoái

Kết thúc quý 1, lợi nhuận trước thuế của VIB đạt hơn 518 tỉ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ năm 2017 và đạt 134% so với kế hoạch quý 1-2018. Doanh thu tăng 49% so với cùng kỳ nhờ thu nhập lãi thuần tăng 52% và lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 125%.

Đó là kết quả kinh doanh trước kiểm toán quý 1-2018 của Ngân hàng Quốc tế (MCK: VIB) vừa công bố ra công chúng ngày 18-4-2018. Theo báo cáo, chi phí được quản lý tốt dẫn đến chỉ số hiệu quả chi phí/doanh thu (CIR) giảm đáng kể ở mức 51%.

Dư nợ tín dụng tăng

Đến hết 31-3-2018, dư nợ tín dụng (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp) của ngân hàng đạt gần 90 nghìn tỉ đồng, tăng 6,2% so với 31-2-2017, trong đó dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 84 nghìn tỉ đồng. Cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo đúng định hướng gia tăng tỷ trọng tín dụng bán lẻ. Huy động khách hàng, bao gồm cả chứng chỉ tiền gửi trong quý 1, cũng tăng tương ứng 6,2%.

Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,5%, không thay đổi so với cuối năm 2017, trong đó tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay mới của 4 năm trở lại đây của VIB ở con số rất thấp là 0,7%. Các chỉ số an toàn như tỷ lệ huy động ngắn hạn cho vay trung dài hạn và tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước lần lượt ở mức 41,2% và 71,9%. Chỉ số CAR đạt 12,5%.

Doanh thu của mảng ngân hàng bán lẻ đạt mức tăng trưởng 101% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ khách hàng cá nhân tiếp tục tăng 12% trong quý 1, đạt 56.500 tỉ đồng.

Doanh số vay mua nhà và ô tô tăng cao

Trong các sản phẩm của mảng ngân hàng bán lẻ, 4 sản phẩm đang tiếp tục có mức tăng trưởng rất cao trong quý 1 bao gồm cho vay mua nhà, vay mua ô tô, bảo hiểm và thẻ. Trong quý 1, doanh số bán mới của cho vay mua nhà và mua ô tô tăng lần lượt 77% và 114% so với cùng kỳ năm trước. VIB tiếp tục dẫn đầu thị trường về sản phẩm cho vay ô tô với doanh số bán mới ước tính chiếm 18% tổng số xe bán ra trên thị trường (theo báo cáo của VAMA).

Đối với sản phẩm bảo hiểm, đầu năm nay VIB đã có sự thay đổi quan trọng về mô hình kinh doanh của sản phẩm này, khiến doanh thu quý 1 tăng 62% so năm trước, trong đó doanh số tháng 3-2018 bằng doanh số của cả 3 tháng quý 1-2017. Mặt khác, VIB tiếp tục cho ra đời nhiều sản phẩm thẻ, có nhiều lựa chọn cho người sử dụng, số lượng thẻ phát hành mới cũng tăng 105% so với cùng kỳ năm trước.

Song song với đó, VIB tiếp tục đầu tư vào ngân hàng kỹ thuật số. Sản phẩm ứng dụng ngân hàng trên điện thoại MyVIB tiếp tục đứng đầu xếp hạng về ứng dụng ngân hàng được nhiều người yêu thích nhất.

Hoạt động kinh doanh năm 2017 của VIB đạt kết quả tốt với lợi nhuận trước thuế đạt 1.405 tỉ đồng, tăng trưởng 100% so với cùng kỳ năm trước.

Với đà tăng trưởng này, Ban lãnh đạo VIB tự tin kỳ vọng lợi nhuận của VIB cả năm 2018 sẽ vượt 20%-30% con số 2.005 tỉ đồng LNTT được ĐHCĐ giao.

Ngày 29-3-2018 ĐHCĐ thường niên VIB đã thông qua các phương án trả cổ tức năm 2017 và chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ lên tới 36%, bao gồm cổ tức bằng tiền mặt 5% và cổ phiếu thưởng là 31%, cùng với kế hoạch phát hành cổ phiếu tối đa 10% trên vốn điều lệ theo phương thức phát hành riêng lẻ.

Được biết hoạt động kinh doanh năm 2017 của VIB đạt kết quả tốt với lợi nhuận trước thuế đạt 1.405 tỉ đồng, tăng trưởng 100% so với cùng kỳ năm trước và đạt 187% kế hoạch cả năm. Tổng dư nợ tín dụng của VIB đạt trên 84 nghìn tỉ đồng vào cuối năm 2017 và tăng trưởng 25% - 26% trong 3 năm liên tiếp từ 2015 đến 2017, tỷ lệ nợ xấu dừng ở mức 2,49%.

ĐHĐCĐ cũng thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM trong năm 2018.

Thế Trung
Nguồn Tuổi Trẻ Online