The Purpose Group trở thành đối tác chiến lược về truyền thông kỹ thuật số của Kotex Việt Nam

The Purpose Group, công ty quảng cáo truyền thông tích hợp, được chỉ định là đối tác chiến lược của nhãn hàng Kotex thuộc Kimberly Clark Việt Nam.

Hợp đồng hợp tác có giá trị 2 năm, kể từ tháng 1 năm 2018 đến hết năm 2019. Trong thời gian này, The Purpose Group sẽ phụ trách toàn bộ phần hoạch định và thực thi chiến lược trong mảng truyền thông kỹ thuật số của nhãn hàng Kotex.

The Purpose Group là một công ty truyền thông độc lập, cung cấp các giải pháp tích hợp xây dựng thương hiệu. Với hơn 100 nhân sự, The Purpose Group đảm trách các chuyên môn xây dựng thương hiệu trải dài từ chiến lược thương hiệu, chiến lược sáng tạo, quảng cáo, PR, Digital và sáng tạo nội dung.

Thông cáo báo chí
Brands Vietnam