Sani Ahmed trở thành Phó chủ tịch - Giám đốc khách hàng cấp cao tại The Purpose Group

Ông Sani Ahmed đã trở lại Việt Nam và gia nhập The Purpose Group với vị trí Phó chủ tịch - Giám đốc Khách hàng Cấp cao.

Trở về Việt Nam, ông Sani gia nhập The Purpose Group sau hành trình với WPP – JWT tại Pakistan, Ogilvy Pakistan, và gần đây nhất là những vị trí quan trọng tại Ogilvy Việt Nam và Ogilvy Indonesia. Trước khi gia nhập The Purpose Group, ông Sani đảm nhiệm vai trò giám đốc Truyền thông tích hợp tại Indosat (Ooredoo) và Kraft Heinz, và sau đó, chuyển sang Geometry Indonesia với cùng vị trí.

Trong suốt 4 năm đương nhiệm tại Việt Nam, ông Sani đã đảm nhiệm những dự án quan trọng của các khách hàng Nestle Milo, Unilever, Castrol và các một số khách hàng khác,

Làm việc trong ngành quảng cáo với hơn 17 năm kinh nghiệm, ông Sani chuyên trách trong các giải pháp tích hợp và tìm kiếm những phương thức “kết nối các điểm”, điều này rất quan trọng trong kỷ nguyên thay đổi của ngành quảng cáo.

Ông Sani nói: “Thị trường Việt Nam rất tiềm năng. Mọi người vẫn bảo rằng nhân tài trong ngành đang khan hiếm, nhưng tôi không cho là vậy. Tôi tin rằng nhân tài không thiếu và chúng ta chưa biết cách tìm kiếm và rèn giũa họ đúng cách. Tôi cũng tin rằng The Purpose Group sẽ là một môi trường rộng mở trong việc khơi mở cách thức vận hành của các công ty quảng cáo. Các bộ phận vận hành nhanh, chuẩn xác, đa chiều, cùng tương tác, vì “Chung một mục đích” (“One Purpose”), đã và đang tái thiết lập nền tảng sáng tạo tại Việt Nam. Các sản phẩm quảng cáo của chúng tôi trong thời gian tới sẽ tự lên tiếng, tự minh chứng cho luận điểm này, và tôi mong rằng tôi có thể đóng góp vào sứ mệnh và tầm nhìn của The Purpose Group, để đạt được mục tiêu tối thượng đó”.

Brands Vietnam