Bột giặt Lix đặt mục tiêu lãi 201 tỷ đồng năm 2018

CTCP Bột giặt Lix (mã chứng khoán LIX) báo cáo công ty vừa khép lại năm 2017 với doanh thu đạt 2.117 tỷ đồng, tăng trưởng 8,4% so với năm 2016.

Nguyên nhân doanh thu tăng trưởng mạnh do công ty đã tích cực mở rộng thị trường. Trong năm số hệ thống siêu thị tăng 2 điểm, lên thành 12 với 151 nhà phân phối, tăng 14 điểm so với năm trước đó; đồng thời tăng thêm hơn 6.000 điểm bán hàng, đạt 67.050 điểm bán.

Lợi nhuận trước thuế đạt 186,9 tỷ đồng, hoàn thành 98,4% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 147,7 tỷ đồng, giảm 6,1% so với lợi nhuận đạt được năm 2016.

Đánh giá giai đoạn đầu năm 2018, ban lãnh đạo công ty cho biết giá một số nguyên vật liệu chính tăng mạnh dẫn đến giá thành sản phẩm tăng trên 5% - dẫn đến ảnh hưởng lợi nhuận đạt được của công ty.

Ban lãnh đạo LIX đặt mục tiêu năm doanh thu 2.222 tỷ đồng năm 2018, tăng 5% so với doanh thu đạt được năm 2017; lợi nhuận ước đạt 201 tỷ đồng, tăng 7,5% so với lợi nhuận đạt được năm trước đó.

Mai Nguyễn
Nguồn Trí thức trẻ