Lợi nhuận ACB có thể tăng tới 70% trong 2018

Sau khi hoàn tất trích lập rủi ro nhóm 6 công ty và thu hồi trái phiếu VAMC vào năm trước, chi phí dự phòng của ACB trong 2018 sẽ giảm mạnh, gia tăng đáng kể lợi nhuận của ngân hàng.

Theo báo cáo của CTCK VCBS, năm 2018, Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB) sẽ ghi nhận tổng thu nhập hoạt động 13.289 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 10.276 tỷ đồng, tăng trưởng 21,5%.

Tăng trưởng tín dụng của ACB năm 2018 tiếp tục tập trung vào thị trường bán lẻ (bao gồm khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ).

Trong đó, ngân hàng không có dự định mở rộng cho vay tín chấp – mảng kinh doanh đang chiếm khoảng 10% trên tổng dư nợ của ACB. Như vậy, VCBS đánh giá cao danh mục tín dụng trong tương lai của ngân hàng, chủ yếu là phân khúc cho vay có tài sản đảm bảo có mức độ rủi ro thấp.

Mảng dịch vụ được kỳ vọng sẽ đóng góp lượng lớn hơn trong tổng thu nhập ngoài lãi của ACB. Nguyên nhân chính là tỷ lệ CASA (tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn) được cải thiện rõ rệt, từ đó tác động lớn đến thu nhập từ phí dịch vụ.

Mặt khác, ngân hàng đã triển khai một số chương trình hoạt động và ngân hàng số nhằm nâng cao lượng tiền gửi thanh toán, góp phần tiếp tục gia tăng thu nhập từ phí.

Sau khi đã hoàn tất trích lập dự phòng cho nhóm 6 công ty và thu hồi trái phiếu VAMC, VCBS nhận định chi phí dự phòng rủi ro của ACB trong năm 2018 sẽ chỉ còn phải trích lập cho những khoản vay dưới chuẩn mới hình thành.

Trích lập toàn bộ nợ tồn đọng trong năm 2017 cũng tạo kỳ vọng về việc ACB có thể xử lý hoàn toàn nhóm nợ xấu này trong những năm tới. Nhờ đó lượng hoàn nhập dự phòng hoặc thu từ chuyển nhượng tài sản bảo đảm có khả năng được ghi nhận thêm vào lợi nhuận trước thuế (giá trị tài sản bảo đảm tại nhóm 6 công ty chủ yếu là cổ phiếu, thư bảo lãnh của doanh nghiệp).

VCBS dự báo, chi phí dự phòng rủi ro của ACB sẽ giảm gần 30% so với 2017, xuống chỉ còn 1.809 tỷ đồng.

Theo đó, ACB có thể ghi nhận lợi nhuận trước thuế 4.532 tỷ đồng, tăng trưởng 71%, tỷ lệ NIM tăng nhẹ lên 3,5%.

Dự báo của VCBS dựa trên các giả định:

  1. Tăng trưởng tín dụng năm 2018 đạt 21% tương đương năm 2017 do kỳ vọng ACB vẫn giữ được mức tăng trưởng tín dụng cao so với ngành, tăng trưởng huy động 18% đảm bảo vẫn giữ được tỷ lệ LDR ở mức 77%, trong ngưỡng quy định của NHNN.
  2. Mặt bằng lãi suất đầu vào của ACB tăng nhẹ 0,1% do ngân hàng chủ yếu huy động từ tiền gửi tiết kiệm.
  3. Tỷ lệ nợ xấu của ACB trong năm 2018 là 0,8% (tăng 0,1% so với năm 2017) và ngân hàng vẫn duy trì chính sách quản trị rủi ro ở mức thận trọng, tỷ lệ DPRR bao nợ xấu đạt 140%.
  4. Tỷ lệ CIR 52% tiếp tục trên xu hướng giảm nhưng không quá nhiều so với những năm trước do ngân hàng đã chuyển đổi từ giai đoạn tái cơ cấu sang tập trung hoạt động kinh doanh.
  5. Trong năm 2018, ACB sẽ hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 10.273 tỷ lên 11.259 tỷ đồng thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông cho cổ đông với tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu hiện tại sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới).

Trâm Anh
Nguồn Người đồng hành