[Infographic] Giá trị của nghệ thuật “marketing kể chuyện”

Một câu chuyện hay phải chân thực, sáng tạo, mang lại cảm xúc, lan truyền cảm hứng và dẫn đắt độc giả vào một hành trình. Những câu chuyện hay trong marketing có sức mạnh thay đổi cảm xúc, suy nghĩ và thái độ của người tiêu dùng.

Những câu chuyện hay trong marketing có sức mạnh thay đổi cảm xúc, suy nghĩ và thái độ của người tiêu dùng.

5 bước trong việc xây dựng và kể được một câu chuyện hay là (1) phải biết lắng nghe, (2) có quan điểm cá nhân trong đó, (3) truyền cảm hứng hành động, (4) tiếp thu ý kiến và (5) nghĩ sâu sắc hơn.

Nếu những mẩu quảng cáo chỉ kể những câu chuyện mơ hồ hay hời hợt, người tiêu dùng sẽ biết, họ sẽ chẳng quan tâm. Quảng cáo hay cần phải đánh vào “sự thật ngầm hiểu” tận sâu trong tâm trí của người tiêu dùng hay cốt lõi của nhãn hiệu, để chạm vào cảm xúc người xem và dẫn họ vào một hành trình thay đổi suy nghĩ, hành động.


Brands Vietnam