Kit Ong rời khỏi The Purpose Group

Ông Kit Ong, Chief Creative Officer & Partner, sẽ rời khỏi The Purpose Group trong tháng 2/2018.

Rời khỏi công việc hiện tại, ông Kit Ong cho biết vẫn sẽ tập trung vào những cơ hội mới trong ngành sáng tạo, cả ở Việt Nam và trong khu vực, bao gồm cả những cơ hội bên ngoài lĩnh vực quảng cáo truyền thống.

Kit Ong là một giám đốc sáng tạo có tiếng trong ngành. Trong vai trò đó, ông đã đạt được nhiều giải thưởng sáng tạo trong nước, khu vực và quốc tế, với các dự án thực hiện cho các thị trường Trung Quốc, Malaysia và Việt Nam. Ông cũng góp phần vào việc đưa Ogilvy Thượng Hải và Y&R Vietnam trở thành một trong những agency hàng đầu được Campaign Brief Asia công nhận và xếp hạng.

Ngoài công việc, Kit Ong cũng được biết đến là thành viên ban giám khảo của các cuộc thi như Vietnam Young Spikes, và là người khởi xướng cũng như vận động việc thành lập Hiệp hội 4As (The Association of Accredited Advertising Agents), đề cao tầm quan trọng của việc ra đời một giải thưởng của ngành quảng cáo trong nước.

PV
Brands Vietnam