Hoàng Anh Gia Lai lỗ ròng 58,5 tỷ đồng trong quý 4/2017, cả năm lãi ròng 629 tỷ

CTCP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (mã: HAG) đã công bố BCTC hợp nhất quý 4/2017 với số lỗ ròng (lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ) là 58,5 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận ròng cả năm 2017 là 629 tỷ đồng.

Tuy bị lỗ quý 4 và khiến cho lợi nhuận cả năm bị giảm so với 9 tháng, nhưng đây cũng là kết quả tốt hơn so với con số lỗ gần 1.600 tỷ đồng trong năm 2016.

Với kết quả này, EPS của HAGL đạt 724 đồng.

Cũng như quý trước, doanh thu từ trái cây đang là khoản doanh thu lớn nhất của HAGL với 392 tỷ đồng trong quý 4 và cả năm là 1.650 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu từ bán bò giảm mạnh và chỉ còn hơn 100 tỷ trong quý này.

HAGL cho biết, doanh thu cung cấp dịch vụ cho thuê và dịch vụ khác tăng 193 tỷ đồng do tăng dịch cho thuê tại dự án khu phức hợp HAGL – Myanmar. Doanh thu bán bò giảm mạnh do công ty thiếu vốn lưu động để tài trợ cho ngành bò, nên chỉ duy trì đàn bò ở mức dùng để tận dụng nguồn phân cung cấp cho mảng nông nghiệp.

Chi phí lãi vay của HAGL đã giảm đáng kể (từ 453 tỷ đồng giảm còn 387 tỷ đồng). Đồng thời, khoản lỗ khác cũng giảm mạnh. Riêng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh từ 53 tỷ đồng lên 155 tỷ đồng do không còn khoản hoàn nhập gần 81 tỷ đồng chi phí dự phòng như quý 4 năm trước.

Do đó, HAGL lãi trước thuế 9,8 tỷ đồng trong quý này, nâng con số lãi trước thuế cả năm lên 1.055 tỷ đồng, vượt 90% so với kế hoạch.

BCTC quý 4/2017.

Hà Phương
Nguồn Trí thức trẻ