Bóng đèn Điện Quang: Lợi nhuận năm 2017 sụt giảm mạnh

CTCP Bóng đèn Điện Quang (mã DQC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và cả năm 2017 với kết quả lợi nhuận sụt giảm mạnh.

Doanh thu thuần quý cuối năm đạt 378 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với cùng kỳ 2016. Lợi nhuận gộp đạt 91 tỷ đồng, tăng hơn 10 tỷ đồng.

Phần lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết cũng đạt hơn 7,6 tỷ, gấp đôi năm trước.

Tuy nhiên kỳ này, doanh thu từ hoạt động tài chính lại chỉ mang về hơn 17,9 tỷ, giảm mạnh so với con số 44,8 tỷ cùng kỳ, chi phí bán hàng cũng tăng tới 73%, chiếm 44,3 tỷ đồng.

Được biết, nguyên do chủ yếu là yếu tố chi phí tăng cao đồng thời doanh thu tài chính từ khách hàng Cuba không còn.

Điều này khiến lợi nhuận sau thuế của quý IV chỉ còn 36,9 tỷ đồng, giảm 36%.

Lũy kế cả năm 2017, Điện Quang đạt 1.056 tỷ đồng doanh thu thuần. Tuy tăng trưởng doanh thu tăng nhẹ 2% tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại giảm tới 45%, đạt 111 tỷ đồng.

Năm 2017, DQC đặt kế hoạch 1.050 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất và 150 tỷ lợi nhuận trước thuế hợp nhất. Với kết quả đạt được, tuy đã vượt kế hoạch doanh thu song lợi nhuận lại chỉ mới đạt 89% kế hoạch năm.

Hoàng Nguyên
Nguồn BizLive