Kido đạt lợi nhuận trước thuế 569 tỷ đồng trong năm 2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (HoSE: KDC) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2017. Doanh thu thuần năm 2017 tăng hơn gấp đôi so với năm trước sau khi KDC hợp nhất hai công ty là VOC và TAC.

Ngành kem và thực phẩm đông lạnh tiếp tục tăng trưởng 6,9% so với năm trước, chủ yếu đến từ việc mở rộng thị trường và chiến lược cao cấp hóa sản phẩm ngành kem.

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay đã cải thiện đáng kể trong năm 2017 và dự kiến tăng trong các năm tiếp theo do công ty hoàn tất quá trình tái cấu trúc. Trong quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh này có các chi phí thuộc chi phí phát sinh một lần.

Ngoài ra, công ty tiếp tục đầu tư mở rộng mạng lưới phân phối cho kênh thực phẩm đóng gói và thực phẩm đông lạnh. Nhờ quá trình tái cấu trúc đã hoàn thiện trong năm 2017, KDC kì vọng sẽ có bước tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2018.

Biểu đồ giá cổ phiếu KDC. Ảnh: Vndirect.

Lợi nhuận trước thuế trong năm đạt 569 tỷ đồng, vượt kế hoạch cho cả năm 2017 (490 tỷ đồng). KDC hiện tại đang còn phần Lợi nhuận chưa phân phối 2.435 tỷ đồng và lượng cổ phiếu Qũy với khoảng 51 triệu cổ phiếu (giá CP hiện tại của KDC là 45.400 đ).

Theo ban lãnh đạo công ty, doanh thu tăng trưởng trong Quý IV.2017 từ mảng dầu ăn và thực phẩm đông lạnh đã phản ánh thành công việc chuyển đổi mô hình kinh doanh của Tập đoàn.

Trong năm 2018, KDC dự kiến đặt mục tiêu doanh thu 10.000 tỷ đồng. KDC sẽ tiếp tục phát triển hai kênh phân phối cốt lõi – thực phẩm đóng gói và thực phẩm đông lạnh và tận dụng năng lực sẵn có để tiếp tục ra mắt danh mục các sản phẩm mới. Vào Quý I.2018, các sản phẩm mì gói, nước sốt, gia vị, đường tinh luyện và thực phẩm chế biến dự kiến sẽ tung ra thị trường.

Nhằm thúc đẩy tăng trưởng và mở rộng thị trường, KDC sẽ tận dụng hệ thống phân phối sẵn có để tiếp tục phát triển kênh phân phối thực phẩm mát (Chill).

Như Mai
Nguồn Nhịp cầu Đầu tư