PNJ: Triển vọng lợi nhuận lạc quan

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố báo cáo kết quản kinh doanh chưa kiểm toán. Lợi nhuận sau thuế (LNST) của PNJ đạt 725 tỷ đồng, tăng mạnh 41% so với năm 2016.

VCSC bày tỏ sự lạc quan đối với triển vọng lợi nhuận của PNJ nhờ vào tốc độ mở cửa hàng nhanh chóng.

Doanh thu từ bán lẻ, vốn có biên lợi nhuận cao, tăng mạnh 39% so với năm 2016 nhờ tăng trưởng doanh thu từ các cửa hàng hiện hữu đạt 21%, có thêm 48 cửa hàng PNJ Gold mới, và đóng góp cả năm từ các cửa hàng mở trong năm 2016. Tính đến cuối năm 2017, PNJ có 269 cửa hàng, trong đó có 202 cửa hàng PNJ Gold, 63 cửa hàng PNJ Silver, và 4 cửa hàng CAO.

Biểu đồ giá cổ phiếu PNJ. Ảnh: VnDirect.

Biên lợi nhuận gộp từ bán lẻ của PNJ tăng 0,8 điểm % so với năm 2016, mức tăng mà VCSC cho là chậm hơn dự kiến, vì PNJ thanh lý các bộ sưu tập cũ trong Quý IV.2016, ảnh hưởng đến biên lợi nhuận gộp của quý này. Ban lãnh đạo PNJ cho biết nếu không có việc thanh lý hàng tồn kho nói trên thì biên lợi nhuận gộp từ bán lẻ vẫn tăng dù không nhiều nhờ trang sức đá quý, có biên lợi nhuận cao hơn, đóng góp nhiều hơn. Biên lợi nhuận gộp từ bán lẻ 2017 của PNJ thấp hơn 0,7 điểm % so với dự báo của VCSC. Theo Công ty chứng khoán, nguyên nhân là do các đợt giảm giá khuyến mãi trong Quý IV. 2017 nhiều hơn so với dự kiến.

Chi phí lãi vay của PNJ giảm 25% so với năm 2016 vì PNJ sử dụng số tiền thu về từ đợt phát hành riêng lẻ để giảm nợ từ 1.500 tỷ đồng vào cuối năm 2016 xuống 892 tỷ đồng vào cuối năm 2017.

LNST tăng mạnh 61% so với năm 2016 do không còn lỗ bất thường. Năm 2016, PNJ lỗ bất thường 56 tỷ đồng, gồm 82 tỷ đồng dự phòng cho ngân hàng Đông Á, 17 tỷ đồng lỗ do thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Địa ốc Đông Á, và 43 tỷ đồng lãi từ chuyển nhượng bất động sản.

Nhân Mã
Nguồn Nhịp cầu Đầu tư