Vocarimex: Năm 2017 lợi nhuận đạt 297 tỷ đồng, vượt kế hoạch 42%

Năm 2017, VOC đã tập trung khai thác hiệu quả kênh bán hàng công nghiệp và xuất khẩu nhằm thúc đẩy tăng trưởng về mặt doanh thu.

Ngoài ra, VOC đã đẩy mạnh quá trình tái cấu trúc danh mục đầu tư trong năm 2017. Trong thời gian tới, VOC sẽ tiếp tục cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính để tối đa hóa lợi nhuận.

Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (Vocarimex, mã VOC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2017. Theo đó, quý IV mặc dù doanh thu thuần giảm 17,8% đạt mức 1.270 tỷ đồng; lợi nhuận gộp giảm 37,9% đạt mức 43,1 tỷ đồng nhưng nhờ hoạt động tài chính mang lại 89 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 51,8% so với quý IV/2016.

Lũy kế cả năm 2017, doanh thu thuần đạt 4.387 tỷ đồng, giảm 21,2%; lợi nhuận gộp đạt 151,3 tỷ đồng, giảm 69,3%; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 287 tỷ đồng, giảm 20,1% so với năm 2016.

Nguồn: VOC.

VOC cho biết, doanh thu thuần và lợi nhuận gộp năm 2017 giảm do VOC không còn hợp nhất TAC như ở cuối năm 2016.

Trong năm 2017, VOC thay đổi mô hình kinh doanh, ngoài hoạt động thương mại, công ty tập trung khai thác kênh bán hàng công nghiệp và xuất khẩu nhằm thúc đẩy tăng trưởng về mặt doanh thu. Nhờ vậy doanh thu thuần từ kênh khách hàng công nghiệp và xuất khẩu tăng trưởng lần lượt 53% và 15% so với năm ngoái. Ngoài ra, VOC cũng đã cắt giảm chi phí hoạt động do áp dụng chính sách quản lý chi phí.

Lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt hơn 297 tỷ đồng, vượt 42% mục tiêu lợi nhuận cả năm (kế hoạch 200 tỷ đồng) do công ty đẩy mạnh quá trình tái cấu trúc danh mục đầu tư. VOC cho biết thêm công ty sẽ tiếp tục cơ cấu lại danh mục đầu tư để tối đa hóa lợi nhuận.

Hồng Quân
Nguồn BizLive