[Infographic] Cuộc chiến đồ ăn nhanh tại TP.HCM

Mô hình kinh doanh chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh theo kiểu phương Tây thâm nhập TP.HCM từ năm 1997. Nhưng chĩ đến ba năm gần đây, nó mới thật sự bùng nổ.

Các chuỗi hiện tại nhanh chóng nhân rộng, nhiều thương hiệu mới khẩn trương tham gia thị trường. Thị trường thức ăn nhanh thật sự trở thành một cuộc chiến.

Sau đây là những con số sinh động mô tả “chiến trường” thức ăn nhanh tại TP.HCM, một thị trường lớn nhất nước, cũng như đúc kết công thức đơn giản để kinh doanh thành công một cửa hàng thức ăn nhanh

[Infographic] Cuộc chiến đồ ăn nhanh tại TP.HCM (1)

Nguồn CafeBiz