Ra mắt CMO Review số Tân niên 2018 của VMA, Chủ đề “Reinventing Business Marketing”

Những thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh đã làm thay đổi giải pháp marketing của hầu hết các ngành công nghiệp, đó chính là trọng tâm của ấn phẩm CMO Review số Tân niên 2018, “Reinventing Business Marketing”.

CMO Review của Hiệp hội Marketing Việt Nam xin trích lược một số câu chuyện về kinh doanh và marketing - mà theo đó, các tình huống này cho thấy sự thay đổi liên tục của giải pháp marketing và cạnh tranh là một quy luật không loại trừ công ty có vị trí vững chắc trong thị trường hay là những công ty mới nổi.

Chủ đề “Reinventing Business Marketing” như một lát cắt về những vấn đề mà Ban Biên Tập thấy rằng các nhà Marketing có thể phải làm khi mọi quy luật kinh doanh đang ngày càng bất định, đó là:

  • Ngành công nghiệp cần tài định hình lại.
  • Cách tân liên tục cho mọi tổ chức.
  • Quản trị xuất sắc thay vì lợi thế chi phí.
  • Khởi sự kinh doanh mới cho dù là công ty có truyền thống.

Theo ông Trần Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội Marketing Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang ở một bước ngoặc lịch sử cần có sự kiến tạo mang tính cách mạng về nền tảng kinh doanh, tiếp thị để tồn tại và phát triển trong thập niên tới và kỷ nguyên số.

Với mỗi phần trình bày, Ban biên tập trích lọc những gợi dẫn về chủ đề này nhằm giới thiệu quý Doanh nghiệp, theo tinh thần đó các nhà tiếp thị sẽ tiếp tục tìm kiếm sự hấp thụ giá trị mới cho riêng mình.

Chủ biên CMO Review: ông Huỳnh Phước Nghĩa, Tổng thư ký VMA.

Các bạn quan tâm, vui lòng xem và download toàn bộ ấn phẩm CMO Review 01/2018 tại đây.

Thông cáo báo chí
Nguồn VMA