Thế Giới Di Động có gần 3.000 tỷ đồng tiền mặt

Công ty đã chi cho nhân viên khoảng 3.588 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 1.565 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Công ty Cổ Phần Đầu tư Thế Giới Di Động (Hose:MWG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III. Cụ thể:

Doanh thu của MWG trong quý III tăng 47% so với cùng kì lên mức 16.380 tỷ đồng. Giá vốn tăng tương ứng 46% lên mức 13.557 tỷ đồng. Điều này khiến cho lợi nhuận gộp tăng mạnh 54% lên 2.824 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động tài chính cũng tăng 124% lên mức 53 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng mạnh 63% lên 1.781 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 51% lên mức 333 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty trong quý III tăng 46% lên 565 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính của MWG.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của MWG tăng 55% lên 47.621 tỷ đồng, Giá vốn tăng 53% lên 39.524 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng 61% lên 8.098 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận của Công ty trong năm 2017 cải thiện lên mức 17% so với mức hơn 16% của năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng, Công ty lãi sau thuế gần 1.635 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kì, và bằng 74% so với kế hoạch.

Tiền và các khoản tương đương tiền ở mức 2.931 tỷ đồng, tăng khoảng 1.935 tỷ đồng so với đầu năm 2017.

Có lẽ một phần nguyên nhân là do hàng tồn kho của Công ty giảm gần 589 tỷ đồng. Cụ thể: tồn kho điện thoại giảm 969 tỷ đồng, tồn kho thiết bị gia dụng giảm 155 tỷ đồng, tồn kho thiết bị điện tử điện lạnh tăng 556 tỷ đồng.

Phải trả người bán ngắn hạn tăng 327 tỷ đồng lên mức 5.007,6 tỷ đồng. Trong đó: phải trả Samsung Việt Nam tăng 672 tỷ đồng, phải trả Apple Việt Nam giảm 704 tỷ đồng.

Chi phí nhân viên 9 tháng ở mức 3.588 tỷ đồng, tăng 1.565 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Mạnh Đức
Nguồn Nhịp cầu Đầu tư