Vingroup báo lãi 2.763 tỷ đồng trong 9 tháng

Tập đoàn Vingroup (mã VIC) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2017.

Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất ghi nhận quý III/2017 là 21.972 tỷ đồng, tăng 106,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu chuyển nhượng bất động sản quý này đạt 14.388 tỷ đồng, tăng 203,5% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ hệ thống Vinmec quý 3 năm 2017 đạt 491 tỷ đồng, tăng 65,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu các mảng hoạt động bán lẻ; cho thuê bất động sản đầu tư; dịch vụ khách sạn nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí; giáo dục đều duy trì tốc độ tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm trước với tỷ lệ tăng từ 12,6% đến 47,7%.

Quý này doanh thu từ hoạt động tài chính của VIC cũng tăng mạnh so với cùng kỳ, đạt 832 tỷ đồng. Tuy nhiên các loại chi phí đều tăng, bao gồm chi phí tài chính chiếm 1.338 tỷ đồng (tăng 72%), chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt tăng 71% và 121%.

Quý này công ty cũng bị lỗ nhẹ trong công ty liên doanh liên kết và lỗ 122,4 tỷ đồng từ hoạt động khác.

Nhờ doanh thu tăng trưởng mạnh khiến lợi nhuận sau thuế quý III năm nay đạt 902 tỷ đồng, gấp gần 3 lần lợi nhuận quý III năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng năm nay, Vingroup đạt 57.165 tỷ đồng doanh thu thuần và 2.763 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2017, tổng tài sản Vingroup đạt 204.938 tỷ đồng, tăng 24.482 tỷ đồng so với cuối năm 2016; vốn chủ sở hữu đạt 49.718 tỷ đồng.

Nguyên Minh
Nguồn BizLive