Kinh doanh bia của Sabeco tiếp tục tăng trưởng, lãi hơn 3700 tỷ đồng sau 9 tháng

Doanh thu từ bia vẫn chiếm gần 87% cơ cấu doanh thu của Công ty.

Công ty Cổ phần Bia-Rượu –Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, Hose: SAB), vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2017. Cụ thể:

Doanh thu của Công ty trong quý III/2017 tăng 15% so với cùng kì lên hơn 8.055 tỷ đồng. Nhưng do giá vốn cũng tăng 16% lên 5.929 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp của Công ty chỉ tăng 11% lên mức 2.125 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu kinh doanh của SAB.

Doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 65% xuống còn 134 tỷ đồng.

Hoạt động từ công ty liên doanh liên kết đem lại cho Công ty khoản lợi nhuận gần 83 tỷ đồng trong quý 3.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty trong quý III giảm 10% so với cùng kì năm ngoái, ở mức 1.151 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, Công ty đạt mức doanh thu 23.697 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kì. Doanh thu từ bia của Công ty vẫn chiếm gần 87% cơ cấu doanh thu. So với cùng kì, doanh thu từ bia tăng 9% lên mức 20.735 tỷ đồng. Doanh thu từ bao bì cũng tăng 7% lên mức 2.798 tỷ đồng, chiếm 11% doanh thu.

Cơ cấu doanh thu của SAB trong 9 tháng đầu năm (tỷ đồng).

Tương ứng, chi phí nhân công cũng tăng 18% lên 688 tỷ đồng, và chi quảng cáo cũng tăng 21% lên 870 tỷ đồng

Doanh thu từ hoạt động tài chính giảm tới 47% so với cùng kì năm ngoái, ở mức 351 tỷ đồng. Cụ thể, lãi từ tiền gửi giảm 55 tỷ đồng, lãi từ hoạt động tài chính khác giảm 191 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, Công ty lãi 3.718 tỷ đồng, tăng 2% so với năm ngoái và đạt 83% kế hoạch.

Mạnh Đức / Sabeco
Nguồn Nhịp cầu Đầu tư